Kalendārs:

Jūlijs

Uzņemšana

Kad:

14.07.2020 09:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Pieteikšanās pamatstudijām

Reflektantu vienotā pieteikšanās pamatstudijām 2020./2021. studiju gadam:

elektroniski - no 13. Jūlija līdz 2.augustam, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas;

klātienē - no 27. jūlija līdz 3. augusta, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

pase vai personas apliecība (eID);

ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

atestāts/diploms;

atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);

CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;

dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa (skat. uzņemšanas noteikumus).

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

pase vai personas apliecība (eID);

ja mainīts vārds, uzvārdsvai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Pieteikšanās maģistrantūrā

Reflektantu pieteikšanās 2020./2021. studiju gadam no 27. jūlija līdz 7. augustam:

elektroniski un/ vai klātienē, aizpildot pieteikuma formu;

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

pase vai personas apliecība (eID);

vidējo izglītību apliecinošs dokuments;

augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;

ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

pase vai personas apliecība (eID);

legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Kontaktinformācija:

Uzņemšanas komisijas sekretāre Jana Jansonetālr. 2619 0339, uznemsana@liepu.lv


Uzņemšana 2

Kad:

14.07.2020 12:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Pieteikšanās pamatstudijām

Reflektantu vienotā pieteikšanās pamatstudijām 2020./2021. studiju gadam:

elektroniski - no 13. Jūlija līdz 2.augustam, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas;

klātienē - no 27. jūlija līdz 3. augusta, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

pase vai personas apliecība (eID);

ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

atestāts/diploms;

atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);

CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;

dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa (skat. uzņemšanas noteikumus).

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

pase vai personas apliecība (eID);

ja mainīts vārds, uzvārdsvai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Pieteikšanās maģistrantūrā

Reflektantu pieteikšanās 2020./2021. studiju gadam no 27. jūlija līdz 7. augustam:

elektroniski un/ vai klātienē, aizpildot pieteikuma formu;

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

pase vai personas apliecība (eID);

vidējo izglītību apliecinošs dokuments;

augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;

ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

pase vai personas apliecība (eID);

legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Kontaktinformācija:

Uzņemšanas komisijas sekretāre Jana Jansonetālr. 2619 0339, uznemsana@liepu.lv