Kalendārs:

Februāris

Liepājas Universitātes 14. sociālā darba konference

Kad:

21.02.2020 11:00 līdz 15:45

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

10:00-11:00 Dalībnieku reģistrācija

11:00 Konferences atklāšana

Dace Markus, Liepājas Universitātes rektore
Dina Bethere, Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta direktore
Visvaldis Gūtmanis,  Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" direktors

11:25-11:45 Dina Bethere – LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore
Kompetenču pieeja speciālajā izglītībā.

11:50- 12:10 Gundega Tomele – LiepU Izglītības Zinātņu institūta pētniece
Montesori terapija sociālā darba praksē.

12:15-12.35 Aija Barča –  Liepājas Universitātes Goda doktore, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja
Latvijas Pensionāru federācijas priekšlikumi turpmākai sociālās drošības sistēmas attīstībai.

12:40-12.55 Guna Krēgere Medne – Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, valdes locekle
Gunta Strunga – Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, ģimenes asistente
Aktualitātes “Sociālā atbalsta un izglītības fonda” darbībā.

13:00-14:00 Kafijas pauze

14:00-14:20 Undīne Vēvere – Nodarbinātības valsts aģentūras projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” nodarbību speciālists un sociālais mentorsDarbs ar ilgstošajiem bezdarbniekiem sociālā darbinieka kompetences ietvaros.

14:25-14:45 Madara Lapsa – Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta ‘’Atkarību profilakses centrs’’ 
Sociālais darbs ar nemotivētiem klientiem.

14:50-15:10 Simona Homčenko – Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
Suicidālisms kā aktuāla sociāla problēma.

15:15- 15:40 Vija Zēlerte – Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore, Biedrība Resursu centrs sievietēm „Marta”, psihologs konsultants
Psiholoģiskais atbalsts ilgstoša bezdarba gadījumos.

15:45 Konferences noslēgums
Apliecību izsniegšana

 

Konferences dalības maksa: 5 EUR
(Dalības maksa jāpārskaita ne vēlāk kā līdz 2020. gada 17. februārim)