Kalendārs:

Oktobris

Studiju padomes sēde

Kad:

19.10.2020 12:00 līdz 13:00

Kur:

Senāta sēžu zāle (203.telpa) (Karte)

Apraksts:

Darba plāns:

1. Uzņemšanas noteikumu (pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra) 2021./2022. studiju gadam.
2. Gala/Valsts pārbaudījumu un izlaidumu grafika 2020./2021. studiju gada 1.semestrim apstiprināšana.
3. Gala /Valsts pārbaudījumu protokolu elektroniskas aizpildīšanas nodrošinājums.
4. 2021./2022.akadēmiskā gada kalendāra apstiprināšana.
5. Dažādi.