Jaunumi:

Arhīvs
25.10.2018, | Ārzemju sakaru daļa

LiepU studenti un personāls aicināti pieteikties Erasmus+ mobilitātēm uz Filipīnām

Liepājas Universitāte ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) ir noslēgusi Erasmus+ līgumu (Nr. 2018-1-LV01-KA107-046886), kas paredz vienam Liepājas Universitātes doktorantūras studentam, vienam docētājam un vienam darbiniekam “Jauno mediju mākslas” jomā Erasmus+ ietvaros 2019./2020. akadēmiskajā gadā doties uz Ateneo de Manila Universitāti, kas atrodas Filipīnās. Tā, kā partneraugtskola nav Erasmus+ programmas dalībvalsts, LiepU būs iespēja arī uzņemt LiepU studentus un personālu no šīs partneraugstskolas.


Ņemot vērā "Jauno mediju mākslas" programmas starpdisciplinaritāti un LiepU stratēģiju, ir izveidojusies mērķtiecīga sadarbība ar Ateneo De Manila Universitāti (ATENEO) Filipīnās (http://www.ateneo.edu/), kura turpināsies iegūto mobilitāšu īstenošanā.


Ārzemju sakaru daļa aicina LiepU “Jauno mediju mākslas” studentus, docētājus un darbiniekus iesniegt pieteikumus studentu, darbinieka vai docētāja mobilitātēm līdz 2018. gada 5. novembrim (Ārzemju sakaru daļas 218. kabinetā).  

Pieteikuma anketu studentu mobilitātei atradīsiet ŠEIT.

Docētāju mobilitātei atradīsiet ŠEIT.

Darbinieku mobilitātei ŠEIT.

 

Vairāk informāciju iegūsiet, sazinoties ar Ārzemju sakaru daļas vecāko referenti Sintiju Leiguti: sintija.leigute@liepu.lv