Mehatronika

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

MEHATRONIKA*

 

Vienīgā duālo studiju programma

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 

 

Studiju maksa

   

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs mehatronikā

 

Kvalifikācija

   

Programmas saturs

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Vadības kultūra un psiholoģija; Cilvēkresursu vadība; Ilgtspējīga attīstība; Darba tiesības; Matemātiskā analīze; Tehniskā grafika; Datorprojektēšana; Elektromagnētisms; Mehānika; Enerģētika; Programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Loģiskas shēmas; Mikrokontrolieri un PLC; Datoru arhitektūra; Elektronika;

Nozares profesionālās specializācijas kursi: moduļu studiju kursi matemātikā, tehniskajā fizikā, tehnikā un mehānikā u. c.

Metālapstrādes mehatronika: Metālapstrādes mehatronika; Materiāli un to pārbaude

Tekstilrūpniecības mehatronika: Tekstilrūpniecības mehatronika; Kvalitātes kontroles sistēmas tekstilrūpniecībā

Transporta mehatronika: Transporta mehatronika; Sakaru tehnoloģijas; Praktiskā konstruēšana

 

 

Studijas norit pēc duālā studiju principa – daļa studiju laika tiek pavadīta Universitātē, daļa – reāli strādājot uzņēmumā, iepazīstot ražošanu un nākotnes darba vidi, kā arī nopelnot darba algu.

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 

Priekšrocības:

 

  

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 

   

 

Studiju programmas direktors Mg.sc.educ. Valdis Priedols, lektors

 

Kontakti

63454046; 28795906

 

valdis.priedols@liepu.lv

   


*Studiju programma „Mehatronika” izstrādāta sadarbībā ar Darmštates Tehnisko Universitāti (Vācija).

 

 

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi:

 

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00