Pilna laika studijas

Mehatronika

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

MEHATRONIKA*

 

Vienīgā duālo studiju programma

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Studiju maksa

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs mehatronikā

 

Kvalifikācija

inženieris mehatronikā

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Metālapstrādes mehatronika

 • Tekstilrūpniecības mehatronika

 • Transporta mehatronika

 

Programmas saturs

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Vadības kultūra un psiholoģija; Cilvēkresursu vadība; Ilgtspējīga attīstība; Darba tiesības; Matemātiskā analīze; Tehniskā grafika; Datorprojektēšana; Elektromagnētisms; Mehānika; Enerģētika; Programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Loģiskas shēmas; Mikrokontrolieri un PLC; Datoru arhitektūra; Elektronika;

Nozares profesionālās specializācijas kursi: moduļu studiju kursi matemātikā, tehniskajā fizikā, tehnikā un mehānikā u. c.

Metālapstrādes mehatronika: Metālapstrādes mehatronika; Materiāli un to pārbaude

Tekstilrūpniecības mehatronika: Tekstilrūpniecības mehatronika; Kvalitātes kontroles sistēmas tekstilrūpniecībā

Transporta mehatronika: Transporta mehatronika; Sakaru tehnoloģijas; Praktiskā konstruēšana

 

Studijas norit pēc duālā studiju principa – daļa studiju laika tiek pavadīta Universitātē, daļa – reāli strādājot uzņēmumā, iepazīstot ražošanu un nākotnes darba vidi, kā arī nopelnot darba algu.

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE matemātikā un svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā vai dabaszinībās

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, fizikas vai svešvalodu olimpiādē 2016.–2019. gadā

 • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas, Fizikas vai Inženierzinātnes sekcijā 2016.–2019. gadā

 • papildu (2 punkti) par profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju mehatronisko sistēmu tehniķis

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt uzņēmumā, kurā tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas izmantošanu

 • veikt mehatronikas inženiera amata pienākumus konkrēta profila iestādē, uzņēmumā vai tā atsevišķā struktūrvienībā

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktors Mg.sc.educ. Valdis Priedols, lektors

 

Kontakti

63454046; 26110394; 28795906

valdis.priedols@liepu.lv

 

* Studiju programma „Mehatronika” izstrādāta sadarbībā ar Darmštates Tehnisko Universitāti (Vācija)