Studiju maksa

STUDIJU MAKSA 1. KURSA STUDENTIEM 2017./2018. STUDIJU GADAM


 

PILNA LAIKA PAMATSTUDIJAS

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija:

 EUR gadā

 • Baltu valodu studijas

1390

 • Literatūras, kultūras un komunikācijas studijas

1390

Biznesa un organizāciju vadības:

 

 • Uzņēmējdarbības procesu vadība

1390

 • Cilvēkresursu vadība
1390
 • Sabiedrisko attiecību vadība

1390

 • Ārējo  sakaru vadība

1390

Dizains:

 

 • Datordizains

1680

 • Interjera dizains

1680

 • Produktu dizains

1680

 • Fotomāksla 
1680 
Eiropas valodu un kultūras studijas  
 • Angļu un franču valodas un kultūras studijas
1640
 • Angļu un latviešu valodas un kultūras studijas
1640
 • Angļu un krievu valodas un kultūras studijas
1640
 • Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas

1640 

 •  Angļu un vācu valodas un kultūras studijas
1640

Jauno mediju māksla

1680

Kultūras vadība

1390

Logopēdija

1460

Matemātika, fizika un datorzinātnes  1780
Mehatronika:  
 • Metālapstrādes mehatronika
1890
 • Tekstilrūpniecības mehatronika
1890
 • Transporta mehatronika
1890

Skolotājs:

 

 • Pamatizglītības skolotājs

1460

 • Pirmsskolas izglītības skolotājs

1460

 • Speciālās izglītības skolotājs

1460

 • Sporta un deju skolotājs

1460

 • Mūzikas skolotājs

1730

 • Vēstures un sociālo zinību skolotājs

1460

Sociālais darbinieks

1670

Tūrisma vadība un rekreācija:

 

 • Tūrisma vadība
1460
 • Veselības tūrisms
1460
 • Radošās industrijas tūrismā
1460

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija:

 

 • Vides pārvaldība

1985

 • Vides inženierija

1980

Informācijas tehnoloģija:

 

 • Programmatūras inženierija

1780

 • Elektroniskā komercija
1780

 

NEPILNA LAIKA PAMATSTUDIJAS

Biznesa un organizāciju vadības:

 

 • Uzņēmējdarbības procesu vadība

1040

 • Cilvēkresursu vadība

1040

 • Sabiedrisko attiecību vadība

1040

 • Ārējo sakaru vadība 
1040

Kultūras  vadība

1040

Skolotājs:

 

 • Pamatizglītības skolotājs

1090

 • Pirmsskolas izglītības skolotājs

1090

 • Speciālās izglītības skolotājs

1090

 • Mūzikas skolotājs
1290

Sociālais darbinieks

1250

 

E-STUDIJAS

Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs (4 gadi) tālmācībā 2400

 

Lejupielādēt precīzāku informāciju par studiju maksām

 

Uzzini vairāk!

____


Zvani: 6 34 22505, 26190339

Raksti: uznemsana@liepu.lv!

Atpakaļ