Pamatstudijas

Studiju maksa

STUDIJU MAKSA 1. KURSA STUDENTIEM 2019./2020. STUDIJU GADAM

 

Izglītības

tematiskā joma

Studiju programma 2019./2020.
Humanitārās zinātnes Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (4 gadi) 1520
Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi) 1520
Angļu un franču valodas un kultūras studijas 1520
Angļu un vācu valodas un kultūras studijas 1520
Angļu un krievu valodas un kultūras studijas 1520
Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas 1520
Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi) 1520
Angļu un franču valodas un kultūras studijas 1520
Angļu un vācu valodas un kultūras studijas 1520
Angļu un krievu valodas un kultūras studijas 1520
Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas 1520
Rakstniecības studijas (maģ.) (2 gadi) 1710
Valodniecība (latviešu diahroniskā, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) (dokt.) (3 gadi) 2960

Skolotāju izglītība un izglītības zinātne

Skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi un 6 mēneši)  
Pirmsskolas izglītības skolotājs 1190
Skolotājs (4 gadi un 6 mēneši)  
Pamatizglītības skolotājs 1190
Pirmsskolas skolotājs 1190
Speciālās izglītības skolotājs 1190
Mūzikas skolotājs 1410
Skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi)  
Pirmsskolas izglītības skolotājs 1590
Logopēdija (4 gadi) 1590
Skolotājs (4 gadi)  
Pamatizglītības skolotājs 1590
Pirmskolas izglītības skolotājs 1590
Speciālās izglītības skolotājs 1590
Sporta un deju skolotājs 1590
Vēstures un sociālo zinību skolotājs 1590
Mūzikas skolotājs 1880
Karjeras konsultants (prof. maģ.) (2 gadi)  
Karjeras konsultants un sociālais pedagogs 1790
Karjeras konsultants un skolotājs mentors 1790
Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists 1340
Vispārējās izglītības skolotājs (prof. maģ) (1 gads) 1790
Vispārējās izglītības skolotājs (prof. maģ) (1 gads un 8 mēneši)  
Angļu valodas skolotājs 1790
Vācu valodas skolotājs 1790
Franču valodas skolotājs 1790
Vizuālās mākslas (ar tiesībām pasniegt dizainu) skolotājs 1790
Mājturības un tehnoloģiju skolotājs 1790
Mūzikas skolotājs 1790
Vispārējās izglītības skolotājs (prof. maģ.) (2 gadi)  
Angļu un franču valodas skolotājs 1790
Angļu un krievu valodas skolotājs 1790
Angļu un vācu valodas skolotājs 1790
Krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs 1790
Ķīmijas skolotājs 1790
Bioloģijas skolotājs 1790
Mājturības un tehnoloģiju un kulturoloģijas skolotājs 1790
Speciālās izglītības skolotājs 1790
Matemātikas skolotājs 1790
Informātikas skolotājs 1790
Fizikas skolotājs 1790
Sporta skolotājs 1790
Vizuālās mākslas (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs 1790
Pedagoģija (dokt.) (3 gadi) 3095
Matemātika un statistika Matemātika, fizika un datorzinātnes (4 gadi)  
Matemātikas un informātikas un programmēšanas skolotājs 1940
Fizikas un informātikas un programmēšanas skolotājs 1940
Datorzinātnes Informācijas tehnoloģija (4 gadi)  
Programmēšanas inženieris 1940
Elektroniskās komercijas speciālists 1940
Informācijas tehnoloģija (prof. maģ) (1 gads un 6 mēneši)  
Programmēšanas inženieris 2180
Informācijas tennoloģiju projektu vadītājs 2180
Informācijas tehnoloģija (prof. maģ) (2 gadi)  
Programmēšanas inženieris 2180
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs 2180
Informācijas tehnoloģija (prof. maģ) (3 gadi)  
Programmēšanas inženieris 2180
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs 2180
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (dokt.) (4 gadi) 3780
Inženierzinātnes Mehatronika 2070
Individuālie pakalpojumi Tūrisma un rekreācijas vadība (4 gadi)  
Tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs 1590
Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs 1590
Vides aizsardzība Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija (4 gadi)  
Vides inženieris 2170
Vides pārvaldības speciālists 2170
Ekotehnoloģija (prof. maģ) (1 gads un 6 mēneši) 2440

Mākslas programmas

"Audiovizuālā mediju māksla"

un

"Dizains"

Dizains (4 gadi)  
Datordizainers 1840
Interjera dizainers 1840
Produktu dizainers 1840
Fotomāksla 1840
Jauno mediju māksla (3 gadi) 1840
Jaunie mediji un audiovizuālā māksla (maģ) (2 gadi) 3100
Jauno mediju māksla (dokt.) (3 gadi) 3580
Uzņēmējdarbība un administrēšana Kultūras vadība (4 gadi un 6 mēneši) 1140
Biznesa un organizācijas vadība (4 gadi un 6 mēneši)  
Personāla vadītājs 1140
Uzņēmuma un iestādes vadītājs 1140
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs 1140
Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs 1140
Tūrisma un rekreācijas vadība (4 gadi un 6 mēneši)  
Tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs 1190
Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs 1190
Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi)  
Uzņēmējdarbības vadība 1280
Sabiedrības vadība 1280
Izglītības vadība 1280
Kultūras vadība (4 gadi) 1520
Biznesa un organizācijas vadība (4 gadi)  
Personāla vadītājs 1520
Uzņēmuma un iestādes vadītājs 1520
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs 1520
Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs 1520
Vadības zinības (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)  
Uzņēmējdarbības vadība 1710
Sabiedrības vadība 1710
Izglītības vadība 1710
Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi)  
Uzņēmējdarbības vadība 1280
Sabiedrības vadība 1280
Izglītības vadība 1280
Veselības un sociālā aprūpe Sociālais darbinieks (4 gadi un 6 mēneši) 1300
Mūzikas terapija (maģ.) (1 gads) 1540
Mūzikas terapija (maģ.) (3 gadi) 1540
Sociālais darbinieks (4 gadi) 1730
Sociālais darbs (prof. maģ.) (1 gads) 1950