Pamatstudijas

Studiju maksa

LiepU studiju maksa  2022./2023. akadēmiskajā gadā*

Studiju programma

Fakultāte**

Veids

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa pilna laika studijās, EUR gadā

Studiju maksa nepilna laika studijās, EUR gadā

Pamatstudijas

Pirmsskolas skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma)

PSDF

1800

1300

Logopēdija

PSDF

1800

1300

Sākumizglītības skolotājs

PSDF

1800

1300

Skolotājs (jomas: latviešu val. un lit., angļu val., matemātika, dizains un tehnoloģijas, datorikas, vācu val., bioloģijas, dabaszinību)

PSDF

1800

1300

Sociālais darbinieks

PSDF

1900

1400

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

HMZF

1700

-

Baltu valodu studijas

-

Literatūras, kultūras un komunikācijas studijas

-

Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi)

HMZF

1700

-

Angļu un franču valodas un kultūru studijas

-

Angļu un vācu valodas un kultūru studijas

-

Angļu un krievu valodas un kultūru studijas

-

Angļu un spāņu valodu un kultūru studijas

-

Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi)

HMZF

1700

-

Angļu un franču valodu un kultūru studijas

-

Angļu un vācu valodu un kultūru studijas

-

Angļu un krievu valodu un kultūru studijas

-

Angļu un spāņu valodu un kultūru studijas

-

Dizains

HMZF

2000

-

Datordizainers

-

Interjera dizainers

-

Produktu dizainers

-

Fotomāksla

-

Jauno mediju māksla (3 gadi)

HMZF

2000

-

Informācijas tehnoloģija

DIF

2100

-

Programmēšanas inženieris

-

Viedās tehnoloģijas un mehatronika

DIF

2220

-

Mehatronikas inženieris

Vides inovāciju tehnoloģijas

DIF

2400

-

Vides inženieris

-

Tūrisma un rekreācijas vadība

VSZF

1800

1300

Tūrisma nozares uzņēmējdarbības vadītājs

Rekreācijas uzņēmējdarbības vadītājs

Kultūras vadība

VSZF

1700

1300

Biznesa un organizācijas vadība

VSZF

1700

1300

Personāla vadītājs

Uzņēmuma vadītājs

Starptautisko sakaru vadītājs

 

Sociālais darbs (prof. maģ.) (1 gads)

PSDF

2100

-

Mākslas terapija

PSDF

-

1700

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (1 gads un 3 mēneši) (1 gads un 8 mēneši)

PSDF

2000

1500

Rakstniecības studijas (maģ.) (2 gadi)

HMZF

1900

-

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla(maģ.)(2 gadi)***

HMZF

3230

-

Digitālā māksla

-

Skaņu māksla un Elektroniskā mūzika

-

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši); (2 gadi); (3 gadi)

DIF

2400

-

Programmēšanas inženieris

-

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

-

Ekotehnoloģijas (prof. maģ.)(1 gads un 6 mēneši)

DIF

2700

-

Vadības zinības (prof. maģ.) (1 gads)

VSZF

1900

-

Uzņēmējdarbības vadība

Sabiedrības vadība

Izglītības vadība

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi)

VSZF

-

1900

-

Uzņēmējdarbības vadība

Sabiedrības vadība

Izglītības vadība

* Uzsākot studijas ir jāiemaksā vismaz 25% no gada studiju maksas. Studējošajam ir tiesības izvēlēties individuālu maksājuma grafiku

**Fakultātes: PSDF - Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte; HMZF - Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; VSZF - Vadības un sociālo zinātņu fakultāte; DIF - Dabas un inženierzinātņu fakultāte

***Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu(RISEBA)

 ____

Uzzini vairāk!

Raksti: uznemsana@liepu.lv!