Pamatstudijas

Studiju maksa

LiepU studiju maksa un budžetu vietu skaits 2020./2021. akadēmiskajā gadā*

 

Studiju programma

Fakultāte**

Veids

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa pilna laika studijās, EUR gadā

Studiju maksa nepilna laika studijās, EUR gadā

Pamatstudijas

Pirmsskolas skolotājs

PSDF

 

20

1590

1190

Logopēdija

PSDF

 

12

1590

1190

Sākumizglītības skolotājs

PSDF

 

25

1590

1190

Skolotājs (5 jomas: latviešu val., angļu val., matemātika, informācija un dabaszin.)

PSDF

 

40

1590

1190

Sociālais darbinieks

PSDF

 

7

1730

1300

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

HMZF

 

8

1520

-

Baltu valodu studijas

 

 

 

 

-

Literatūras, kultūras un komunikācijas studijas

 

 

 

 

-

Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi)

HMZF

 

10

1520

-

Angļu un franču valodas un kultūru studjas

 

 

 

 

-

Angļu un vācu valodas un kultūru studjas

 

 

 

 

-

Angļu un krievu valodas un kultūru studjas

 

 

 

 

-

Angļu un spāņu valodu un kultūru studjas

 

 

 

 

-

Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi)

HMZF

 

10

1520

-

Angļu un franču valodu un kultūru studjas

 

 

 

 

-

Angļu un vācu valodu un kultūru studjas

 

 

 

 

-

Angļu un krievu valodu un kultūru studjas

 

 

 

 

-

Angļu un spāņu valodu un kultūru studjas

 

 

 

 

-

Dizains

HMZF

 

10

1840

-

Datordizainers

 

 

 

 

-

Interjera dizainers

 

 

 

 

-

Produktu dizainers

 

 

 

 

-

Fotomāksla

 

 

 

 

-

Jauno mediju māksla (3 gadi)

HMZF

 

10

1840

-

Informācijas tehnoloģija

DIF

 

30

1940

-

Programmēšanas inženieris

 

 

 

 

-

Mehatronika vai Viedās tehnoloģijas

DIF

 

12

2070

-

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

DIF

 

10

2170

-

Vides inženieris

 

 

 

 

-

Vides pārvaldības speciālists

 

 

 

 

-

Tūrisma un rekreācijas vadība

VSZF

 

8

1590

1190

Tūrisma nozares uzņēmumu vadītājs

 

 

 

 

 

Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

 

 

 

 

 

Kultūras vadība

VSZF

 

10

1520

1140

Biznesa un organizācijas vadība

VSZF

 

12

1520

1140

Personāla vadītājs

 

 

 

 

 

Uzņēmuma un iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

 

 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs

 

 

 

 

 

Augstākā līmeņa studijas

Karjeras konsultants (prof. maģ.) (2 gadi)

PSDF

 

6

1790

-

Karjeras konsultants un sociālais pedagogs

 

 

 

 

-

Karjeras konsultants un skolotājs mentors

 

 

 

 

-

Karjeras konsultants un jaunatnes lietu
speciālists

 

 

 

 

-

Sociālais darbs (prof. maģ.) (1 gads)

PSDF

 

6

1950

-

Mūzikas terapija

PSDF

 

-

-

1540

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (1 gads un 3 mēneši) (2 gadi)

PSDF

 

21

1790

1340

Rakstniecības studijas (maģ.) (2 gadi)

HMZF

 

10

1710

-

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla(maģ.)(2 gadi)***

HMZF

 

5

3580

-

Digitālā māksla

 

 

 

 

-

Skaņu māksla un Elektroniskā mūzika

 

 

 

 

-

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)

DIF

 

2

2180

-

Programmēšanas inženieris

 

 

 

 

-

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

 

 

 

 

-

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (2 gadi)

DIF

 

2

2180

-

Programmēšanas inženieris

 

 

 

 

-

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

 

 

 

 

-

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (3 gadi)

DIF

 

2

2180

-

Programmēšanas inženieris

 

 

 

 

-

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

 

 

 

 

-

Ekotehnoloģijas (prof. maģ.)(1 gads un 6 mēneši)

DIF

 

11

2440

-

Vadības zinības (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)

VSZF

 

10

1710

1280

Uzņēmējdarbības vadība

 

 

 

 

 

Sabiedrības vadība

 

 

 

 

 

Izglītības vadība

 

 

 

 

 

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi un 6 mēneši )

VSZF

 

-

1710

1280

Uzņēmējdarbības vadība

 

 

 

 

 

Sabiedrības vadība

 

 

 

 

 

Izglītības vadība

 

 

 

 

 

Studiju programma Fakultāte Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās, EUR gadā
Doktora līmeņa studijas
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība DIF 4 3780
Izglītības zinātnes IZI 3 2600
Jauno mediju māksla HMZF 2 3580
Valodniecība HMZF 2 2960

 

* Uzsākot studijas ir jāiemaksā vismaz 25% no gada studiju maksas. Studējošajam ir tiesības izvēlēties individuālu maksājuma grafiku

**Fakultātes: PSDF - Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte; HMZF - Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; VSZF - Vadības un sociālo zinātņu fakultāte; DIF - Dabas un inženierzinātņu fakultāte

***Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu(RISEBA)