Studiju maksa

STUDIJU MAKSA 1. KURSA STUDENTIEM 2018./2019. STUDIJU GADAM


 

PILNA LAIKA PAMASTUDIJAS

 

Studiju programma

EUR gadā

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (4 gadi)

1 460

Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi)

1 460

Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi)

1 460

Dizains (4 gadi)

1 760

Jauno mediju māksla (3 gadi)

1 760

Skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (2 gadi) Pirmsskolas izglītības skolotājs

1520

Logopēdija (4 gadi)

1 520

Skolotājs (4 gadi)

 

Pamatizglītības skolotājs

1 520

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1 520

Sporta un deju skolotājs

1 520

Sociālais darbinieks (4 gadi)

1670

Informācijas tehnoloģija (4 gadi)

1 860

Mehatronika (4 gadi)

1 980

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija (4 gadi)

2 080

Kultūras vadība (4 gadi)

1 460

Biznesa un organizācijas vadība (4 gadi)

1 460

Tūrisma un rekreācijas vadība (4 gadi)

1 520


 

NEPILNA LAIKA PAMASTUDIJAS

 

Studiju programma

EUR gadā

Skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi un 6 mēneši) Pirmsskolas izglītības skolotājs

1 140

Skolotājs (4 gadi un 6 mēneši)

 

Pamatizglītības skolotājs

1 140

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1 140

Sociālais darbinieks (4 gadi un 6 mēneši)

1 250

Kultūras vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 090

Biznesa un organizācijas vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 090


 

E-STUDIJAS

 

Studiju programma

EUR gadā

Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs (4 gadi) tālmācībā

 

Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ informātika/ angļu valoda/ franču valoda/ fizika skolotājs

2400


 

____


Raksti: uznemsana@liepu.lv!

Atpakaļ