Cenu aptaujas

Publikācijas datums LiepU mājas lapā: LiepU CA Nr.2014/6

 

Iepirkuma priekšmets: Datortehnikas piegāde Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijai

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.10.2014. plkst. 09:00 (uz e-pastu: iepirkumi@liepu.lv )


Iepirkuma dokumentācija: Dokumentācija


Sniegtā papildus informācija:


Lēmuma pieņemšanas datums: 06.10.2014.


Piegādātāja nosaukums: SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"

 

Piedāvājuma cena (bez PVN): 2790.00


Līguma noslēgšanas datums: 06.10.2014.


Pasūtījuma izpildes termiņš: 30 dienas 


  

Publikācijas datums LiepU mājas lapā: LiepU CA Nr.2014/4

 

Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzība projektā „Liepājas Universitātes ēkas Liepājā, Lielā, ielā 14 rekonstrukcijas (vides pieejamības nodrošināšana) un mācību telpu remonta turpinājums: 10. un 11. kārtas realizācija” („Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana) Lielā ielā 14, Liepājā“,Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” līguma Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010.)

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.07.02014. plkst. 10.00


Iepirkuma dokumentācija: Dokumentācija


Sniegtā papildus informācija:


Lēmuma pieņemšanas datums: 18.07.2014. protokols Nr.2


Piegādātāja nosaukums: SIA „BaltLine Globe”


Piedāvājuma cena (bez PVN): 900.00


Līguma noslēgšanas datums: 22.07.2014.


Pasūtījuma izpildes termiņš: būvdarbu izpildes laiks

Publikācijas datums LiepU mājas lapā: Cenu aptauja 13.12.2012. Iepirkuma priekšmets: Preču iegāde atbilstoši preču aprakstam Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes vajadzībām 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.12.2012. plkst. 13.00

 

Iepirkuma dokumentācija: Dokumentācija

 

Sniegtā papildus informācija: Nav

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 18.12.2012.


Piegādātāja nosaukums: SIA "Kazanet"

 

Piedāvājuma cena (bez PVN): 356.55


Līguma noslēgšanas datums: 20.12.2012.


Pasūtījuma izpildes termiņš: 21.12.2012.
Publikācijas datums LiepU mājas lapā: Cenu aptauja 27.11.2012. Iepirkuma priekšmets: Preču iegāde atbilstoši preču aprakstam Liepājas Universitātes realizētā projekta „Nacionālā identitāte” vajadzībām 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.11.2012. plkst. 13.00

 

Iepirkuma dokumentācija: Dokumentācija

 

Sniegtā papildus informācija: Nav

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.11.2012.


Piegādātāja nosaukums: SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"

 

Piedāvājuma cena (bez PVN): Ls 66.15


Līguma noslēgšanas datums: --


Pasūtījuma izpildes termiņš: 30.11.2012.
Publikācijas datums LiepU mājas lapā: Cenu aptauja 09.10.2012.  Iepirkuma priekšmets: Preču iegāde atbilstoši preču aprakstam Liepājas Universitātes realizētā projekta „Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai” (Nr.2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/151) vajadzībām  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.10.2012. plkst. 11.30

 

Iepirkuma dokumentācija: Dokumentācija

 

Sniegtā papildus informācija: Nav

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.10.2012.


Piegādātāja nosaukums: SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"

 

Piedāvājuma cena (bez PVN): Ls 818.06


Līguma noslēgšanas datums: 16.10.2012.


Pasūtījuma izpildes termiņš: 19.10.2012. 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x