Pilna laika studijas

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Starpdisciplinārajā maģistra studiju programmā studenti padziļināti apgūst mākslas un mediju pētniecības metodes, darbu ar audiovizuālajiem un digitālajiem medijiem, prasmes prezentēt savu darbu starptautiskā mediju mākslas kontekstā, kļūstot par neatkarīgiem, uz pētniecību orientētiem jauno mediju māksliniekiem vai audiovizuālu un interaktīvu radošo produktu izstrādātājiem.
Programma tiek realizēta sadarbībā ar mākslas, tehnoloģiju un biznesa augstskolu RISEBA. Studijas notiek Rīgā un Liepājā. Liepājas Universitāte piedāvā studijas divos virzienos. Digitālā māksla pievēršas mākslas darbu radīšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, mijiedarbojoties ar zinātni un realizējot radošus projektus jauno mediju mākslā. Skaņas māksla un elektroniskās mūzikas virziens īsteno kompozicionālas idejas skaņas mākslā, elektroniskajā mūzikā un audiovizuālajās performancēs.

Studiju līmenis Akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums

2 gadi 

Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā un mediju mākslā
Studiju maksa gadā 4000 €
Studiju norise Programma tiek īstenota gan Rīgā, gan Liepājā. Studijas notiek ceturtdienas, piektdienas vakaros un sestdienās.

Studijas notiek angļu valodā

  • Digitālā māksla (LiepU)
  • Skaņas māksla un elektroniskā mūzika (LiepU)
  • Audiovizuālie mediji (RISEBA)
  • Multimediju skatuves māksla (RISEBA)

*Specializācijas virzieni audiovizuālie mediji un multimediju skatuves māksla notiek Rīgā un virzienus administrē RISEBA, bet specializācijas virzieni Digitālā māksla un  Skaņu māksla un Elektroniskā mūzika notiek Liepājā un tos administrē LiepU.

Vispārizglītojošie studiju kursi: Radošā pētniecība un konceptuālā domāšana; Vizuālā kultūra un jauno mediju estētika; Audio kultūra, skaņas teorija un producēšana; Interaktīvie mediji un multimediju performances; Radošās industrijas un kultūrā balstīta ekonomika; Mediju teorija un pētniecības metodes; Mākslas, zinātnes un digitālo tehnoloģiju vēsture, teorija un prakse.

Digitālā māksla pievēršas mākslas darbu radīšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, mijiedarbojoties ar zinātni un realizējot radošus projektus jauno mediju mākslā.

Skaņas māksla un elektroniskās mūzikas virziens īsteno kompozicionālas idejas skaņas mākslā, elektroniskajā mūzikā un audiovizuālajās performancēs.

  • humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās, mākslas, izglītības vai citās zinātnēs
  • iestājpārbaudījumi: maģistra darba pieteikums un radošās darbības portfolio

Maģistra darba pieteikums: radošs pētniecības projekts kādā no programmas piedāvātajām specializācijām. Projekts ir izstrādāts saistībā ar paredzēto maģistra darbu.

Radošās darbības portfolio: jānodemonstrē pēc izvēles 3 - 5 līdz šim realizētie jauno mediju mākslas, audiovizuālās mākslas, skaņas mākslas darbi, projekti, prototipi, pasūtījuma darbi vai pētījumi.

Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.

Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme.  

Veidot radošo karjeru kā individuālam māksliniekam.

Strādāt kādā radošās industrijas jomā vai veidot savu radošo uzņēmumu.

Turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā Mediju māksla un radošās tehnoloģijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Maija Demitere, Mg.art.
E-pasts: maija.demitere@liepu.lv
 

Plašāka informācija par programmu un studentu darbiem
https://mplab.lv/lv/izglitiba/