Mūžiglītība

Atpakaļ
24.08.2018

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2018. gadā īstenos valsts finansēto B programmu “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

 

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, profesionālo iestāžu pedagogi

 

Sasniedzamais mērķis: pilnveidot sākumskolas un pamatskolas pedagogu zināšanas informātikas un tehnoloģiju jomā.

 

Apjoms: 240 stundas, ko veido:

 • lekcijas un semināri: 30% no kopējā stundu apjoma,

 • patstāvīgais darbs 50% no kopējā stundu apjoma,

 • prakse 20% no kopējā stundu apjoma.

Kopējāis klātienes dienu skaits (t.i.: lekcijas un semināri, patstāvīgais darbs auditorijā): ~ 19 dienas.

 

Programmas saturs: 2018.gadā B programma “Datorikā” 240 stundu apjomā būs veidota par pamatu ņemot 2015. gadā Liepājas Universitātes izstrādāto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu “Datorika” pamatizglītības skolotājiem, ievērojot 2018. gada IZM iepirkuma prasības - programmai palielinot kursu dalībnieku patstāvīgā darba īpatsvaru, papildinot nodarbību tēmas ar mācību metodikas lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā jautājumiem, kā arī iekļaujot programmā lietpratību datorikā attīstošu projektu izstrādi.

 

Programmas satura galvenie bloki:

 • Lietojumprogrammu saturs un mācību metodika lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā.

 • Vizuālās programmēšanas mācību saturs un mācību metodika lietpratībā(kompetencēs) balstītā izglītībā.

 • Lietpratību datorikā attīstošie projekti.

 • Drošība un datorika kā caurviju prasme citu mācību priekšmetu un jomu kontekstā.

 • Inovatīvas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

 • Programmēšanas elementu mācību saturs un mācību metodika lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā.

 • Robotikas elementu mācību saturs un mācību metodika lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā.

 • Lietpratību datorikā attīstošie projekti.

 • Noslēguma pārbaudes darbs.

 

Kursu norises vieta: atbilstoši grupu formēšanas vietai*.

 

Mācības plānotas 2018.gada oktobrī, novembrī. Konkrētie nodarbību plānojumi būs zināmi pēc grupu nokomplektēšanas*.

 

*Jaunākā informācija par šīs valsts apmaksātās B programmas īstenošanu tiks publicēta šeit: https://www.liepu.lv/lv/189/aktualitates

 

!!! Aicinām pieteikties 1-2 pedagogus no skolas, jo vietu skaits grupās ir ierobežots.

 

Pieteikšanās līdz 10.09.2018., aizpildot pieteikumu anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Pieteikuma anketā jāizvēlas: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas -> “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas”.

 

Kontaktpersona par pieteikšanos: LiepU Mūžizglītības nodaļas projektu koordinatore Viktorija Ņikitina, tālr. 63429249, e-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv