Mūžiglītība

Atpakaļ
20.04.2017

Valsts apmaksāto B programmu pedagogiem "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" 2017. gadā īstenos Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa ieguvusi tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma “Mācību pakalpojumi B programmu īstenošanā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei” (ID Nr. IZM 2017/7) ietvaros īstenot B programmu pedagogiem "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika".

 

"Pirmsskolas izglītības saturā un didaktikā" tiks realizētas šādas programmas:
1) "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas). Mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir tiesības strādāt sākumskolā.
2) "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas). 
Mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā.

 

B programmu īstenošana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”.

 

 

Aktuālo informāciju skat. šeit: https://www.liepu.lv/lv/1051/valsts-apmaksatas-b-programmas-pedagogiem

 

Kontaktpersona: projektu vadītāja Līga Apenīte (tālr. 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv).