Mūžizglītība

Valsts apmaksātās B programmas pedagogiem

Valsts apmaksātā B programma "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" 2017. gadā
 
Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļa no Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma 2017. gadā īstenoja pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmu “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” (80 stundas). Kursi tika īstenoti Rīgā un Liepājā. Sertifikātus par sekmīgu programmas apguvi ieguva 72 Latvijas pedagogi.