Centri

Socioloģisko pētījumu centrs


 

vadītājs

 

Arturs Medveckis 

Dr. paed.

 

tālr.: 634 07752
arturs.medveckis@liepu.lv

Socioloģisko pētījumu centrs (SPC) ir Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes struktūrvienība, kas darbojas saskaņā ar LiepU SPC nolikumu, apstiprināts Senāta sēdē 2003. gada 20. janvārī.
Centra attīstībai un pilnveidei, kā arī komunikācijas veicināšanai ikgadēji tiek rīkota konference, kurā publiski tiek sniegta informācija par veiktajiem pētījumiem, to rezultātiem, nozīmi un pielietojumu lēmumu pieņemšanas procesā dažādās iestādēs.

 

 

 

Aktualitātes: