Jaunumi:

Atpakaļ
Ērika Lauberga Sleže, 26.05.2023 09:31

Pasniedzēja no Varnas Ekonomikas universitātes tiekas ar LiepU rektori

LiepU darba vizītē ieradusies Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas universitātes Bulgārijā. Dabas un inženierzinātņu fakultātei ar pasniedzēju pēdējo gadu laikā izveidojusies produktīva sadarbība.

22. maijā pasniedzēja un pētniece Radka Načeva tikās ar dekāni Anitu Jansoni, savukārt 23. maijā ar LiepU rektori Daci Markus. Tikšanās laikā tika runāts par izglītības sistēmām Latvijā un Bulgārija, par aktivitātēm, kuras tiek realizētas starp abām universitātēm, par šīs vizītes ieplānotajiem pasākumiem, tajā skaitā viņas dalību 7. starptautiskā starpnozaru konferencē Liepājas Universitātē.

Radka Načeva darba gaitas LiepU uzsāka Eiropas Sociālā fonda projektā "Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības", taču pēc projekta noslēguma turpina lasīt lekcijas LiepU studentiem, izvērtēt studiju projektus, kā arī strādāt kopīgos projektos ar Dabas un inženierzinātņu fakultātes pasniedzējiem.