Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 19.05.2023 12:10

“Manas valodas prasmes ir manas pasaules robežas”

Piektdien, 19. maijā, Liepājas Universitātē notiek 20. starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, ko rīko Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Logopēdu asociāciju, Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju, Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju, Liepājas Izglītības pārvaldi un Gētes institūtu Rīgā. Darbs notiek gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot maksimālu pieejamību.

Konferences rīcības komitejas priekšsēdētāja Gundega Tomele, atklājot konferenci, bija emocionāla: “Valoda ir pasaule, kurā ir daudz pilsētu, un šo pilsētu būvē katrs, kas šo valodu lieto. Manas valodas prasmes ir manas pasaules robežas.” Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Linda Pavītola novērtēja konferences ilgtspēju divdesmit gadu garumā: “Politika un politiķi mainās, bet pastāvīgas vērtības ir izglītība, pētniecība un zinātne. Kamēr mēs runājam, valoda ir dzīva. Tā dzīvos, kamēr mēs to pētīsim.” Liepājas Universitātes rektore Dace Markus konferences dalībniekus sveica attālināti, novēlot ražīgas diskusijas.

Pētnieku darbs ir organizēts trīs paralēlās sekcijās, runājot par valodas traucējumiem un to novēršanu, svešvalodu lomu un latviešu valodas izaicinājumiem. Dienas otrā puse ir veltīta meistarklasēm, kurās pieredzē dalās gan Latvijas Logopēdu asociācijas, gan LU Latviešu valodas institūta speciālisti.