Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 16.03.2023 10:11

Liepājas Universitātes doktoranti klausās Beļģijas vieslektoru lekcijas

Ceturtdien, 16. martā, doktorantiem bija iespēja piedalīties Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta rīkotajā tiešsaistes pasākumā “Zinātniski pamatota praktiskā pieredze Lēvenes skalas izmantošanā un praktiskā pieredze augstākās izglītības studiju programmu, tostarp doktorantūras un   skolotāju mūžizglītības programmu īstenošanā.”

Lēvenes skala ir Beļģijā izstrādāta metode ar mērķi novērot bērna individuālās intereses un mācīšanās procesu, kuras rādītāji ir bērna koncentrēšanās un darbības ilgums, darba kultūra, apmierinātība ar sava darba rezultātu. Liepājas Universitātē šīs metodes speciāliste ir Izglītības zinātņu  institūta direktore Dina Bethere.

Liepājas Universitātes doktorantiem lekciju par minēto tēmu nolasīja Artveldes Universitātes (Artevelde University of Science) (Beļģija), vieslektori Marijke Vilsena (Marijke Wilssens) un Barts Deklerks (Bart Declercq).