Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 23.01.2023 14:19

Zinātņu doktori Liepājas Universitātē

Liepājas Universitātes Senāta sēdē kārtējo reizi tiek sveikts jauns Ph.D grāda ieguvējs. Šoreiz tas ir Rafaels Martins Kalvo, kurš Liepājas Universitātes promocijas padomē veiksmīgi aizstāvējis savu zinātnisko darbu “Vērtējummorfoloģijas līdzekļu analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējumformu kontrastīvā analīze”.

Liepājas Universitātē pašlaik zinātņu doktoru skaits sasniedz 68 % no kopējā akadēmiskā personāla. Tas atbilst ne tikai lietišķo zinātņu universitātes (60 %), bet arī zinātnes universitātes (60%) prasībām.