Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 24.11.2022 09:33

Padomes sēdē diskutē par stratēģiju un budžetu, kā arī vienojas par atkārtotām rektora vēlēšanām

Liepājas Universitātes padome trešdien, 23. novembrī, pulcējās uz kārtējo sēdi.

Ņemot vērā, ka Satversmes sapulce 2022. gada 7. novembrī neievēlēja jaunu Liepājas Universitātes rektoru, padome nolēma tuvāko nedēļu laikā izsludināt atkārtotu konkursu uz LiepU rektora amatu. Klātesošie diskutēja par darbībām, kas jāveic, lai rektora ievēlēšana būtu rezultatīva, tajā skaitā vienojās pilnveidot rektora vēlēšanu nolikumu. 

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus informēja padomi par situāciju universitātē – studentu skaitu, situāciju zinātnes jomā, kā arī pauda viedokli par gaidāmo pievienošanos kādai no zinātnes universitātēm. Padome vienojās, ka turpmāk katrā padomes sēdē rektore strukturēti ziņos par situāciju universitātē.

Attīstības direktors Uldis Zupa padomi iepazīstināja ar Liepājas Universitātes jaunās stratēģijas izstādes procesu. Padomes locekļi vienojās, ka nedēļas laikā sagaida priekšlikumus par konkrētiem sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem katram stratēģijas projektā ietvertajam mērķim un uzdevumam, uzsverot, ka šo informāciju ir pieprasījusī jau vairākkārt. Padome atbalstīja Zinātnes prorektores Ievas Ozolas priekšlikumu aktualizēto stratēģijas projektu pārrunāt starp padomes un Stratēģijas darba grupas pārstāvjiem, lai turpmākais diskusiju process būtu maksimāli produktīvs.

Liepājas Universitātes finanšu direktore Jeļena Trukšāne ziņoja par izstrādāto 2023. gada budžeta projektu. Klātesošie diskutēja par rentabilitāti atsevišķās budžeta pozīcijās un vienojās turpināt padziļinātas diskusijas par plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem. Jautājums, kas tika īpaši uzsvērts diskusijās, ir vispārējā personāla atalgojuma palielinājums, kas ietverts budžeta projektā.

Diskutējot par Liepājas Universitātes jauno struktūru, padome atzina, ka temps jautājuma sagatavošanā ir neapmierinošs. Atbilstoši panāktajai vienošanai, konceptuālu lēmumu par izmaiņām LiepU struktūrā plānots pieņemts decembra sēdē, kad notiks arī aktualizētās stratēģijas un 2023.gada budžeta projekta izvērtēšana.

Padome vienojās arī izvērtēt trauksmes celšanas regulējumu universitātē, kā arī informāciju par trauksmes celšanas kārtību ievietot LiepU mājas lapā. 

Dienas beigās notika padomes un Liepājas Universitātes kolektīva tikšanās, lai diskutētu par universitātes tālāko attīstību.