Jaunumi:

Atpakaļ
Ērika Lauberga, 20.09.2022 12:35

Divpadsmit Liepājas Universitātes studenti devušies Erasmus+ apmaiņas studijās

Katru studiju semestri Liepājas Universitātes studenti izvēlas papildināt zināšanas un pieredzi kādā no 120 LiepU partneraugstkolām ārvalstīs, izmantojot Erasmus+ iespējas. 2022./2023. ak.g. rudens semestrī Erasmus+ studijās devušies 12 studenti.

Visaktīvāk Erasmus+ programmas sniegtās iespējas izmanto bakalaura studiju programmas “Jauno mediju māksla” studenti, no kuriem 7 studenti un viena studente no bakalaura studiju programmas “Dizains” rudens semestrī bija apmaiņas studijās Leirijas Politehniskā institūtā Portugālē. Studente no bakalaura studiju programmas “Eiropas valodu un kultūras studijas” devusies Erasmus apmaiņā uz Stokholmas Universitāti Zviedrijā. Trīs studenti no bakalaura studiju programmas “Informāciju Tehnoloģijas” zināšanas papildināt devušies uz Klaipēdas Valsts koledžu Lietuvā.

LiepU studente Emīlija Paškeviča dalās pieredzē par 5 mēnešu Erasmus+ apmaiņas studijām Leirijas Politehniskajā institūtā Portugālē: “Erasmus + mobilitāte uzrunāja ar iespēju pieredzēt nepieredzēto. Brīnišķīga iespēja paplašināt savu zināšanu un redzes loku. Augstskola bija atvērta un pieredzējusi ar Erasmus studentu uzņemšanu. Mums operatīvi palīdzēja iejusties – sākumā kopā sanākšanas pasākumi, kuru laikā izrādīta skola, notika lekcijas par piedāvātajiem kursiem. Priecājos, ka Erasmus ļāva pašai sastādīt izvēlēto kursu sarakstu, kas man deva iespēju apgūt dažādus priekšmetus. Noteikti liels ieguvums ir personīgie kontakti, pieredze, draugi, sadarbības. Dodoties Erasmus+ mobilitātē ir jāapņemas izdarīt vismaz viena nepieredzēta lieta. Nevajag baidīties no valodas barjeras un jauniem cilvēkiem”.

Starptautisko attiecību daļa informē, ka šobrīd notiek pieteikšanās Erasmus+ apmaiņas studijām uz 2022./2023.ak.g. pavasara semestri. Pieteikšanās termiņš ir 2022. gada 3. oktobris. Vairāk informācijas par pieteikšanos iegūsiet Starptautisko attiecību daļā (218.telpā) vai rakstot uz e-pastu erasmus@liepu.lv, kā arī ieskatoties Liepājas Universitātes mājas lapā – sadaļā “Erasmus”.