Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 27.01.2022 09:37

Absolventu stāsti: “Studijas vēju pilsētā ir kvalitāte un lietu izpratne.”

Aisma Baltiņa ir Rīgas 75. vidusskolas direktores vietniece, kas Liepājā ieguvusi trīs diplomus - sākumskolas skolotājs, valoda un literatūra pamatskolā un valoda un literatūra vidusskolā. CE autore 20 gadu garumā, vecā standarta līdzautore, CE labotāja mūža garumā.

“Mēs satikāmies 1984. gada augustā. Es un vējš. Tas notika Liepājā. Bija saulaina diena, no jūras pūta viegla brīze un es biju atgriezusies savā bērnības zemē. Nogāju gar “”trepīšu”” veikalu, kur reiz mitu šaurā komunālajā dzīvoklī. Bija cerība un uztraukums. Studijas! Tad es vēl nenojautu, ka tikai pirmās.

Iesniedzu dokumentus un devos uz konsultācijām. Tā tas viss sākās. Aizraujošas un ne tik ļoti lekcijas, fantastiska kopmītņu nakts dzīve, jauni draugi. Otrajā stāvā kādā kabinetā satikāmies mēs visas – L3. Kas ir L3? Mans spēka avots, mans balsts un mana jaunība. Sapratne no pusvārda, vienojošs skats uz pasauli, uz darbu, uz ideāliem, uz skolu. L3- Ineta, Ineta, Ilze, Aija, Airisa, Aisma, Sandra, Inga, Aija, Raita, Gita, Vaira, Maija, Anita un Anita, Dace un Dace, Airisa, Antra, Ingrīda, Daira, Agita, Iveta, Lauma, Jolanta. Katru gadu mēs tiekamies jūlija pēdējā svētdienā. Ar vīriem, bērniem. Katru gadu vasarā no jauna atceramies to tik ļoti piepildīto un tik ļoti bezrūpīgo laiku. Esam atbalsts un padomdevējs, mierinātājs un ideju ģenerators. Kā bez tā, jo nav jau stiprākas draudzības, kā studiju gados radušās. Par to lielum lielais paldies Viļa Lāča Liepājas Pedagoģiskajam institūtam!

Man bija tas gods un laime būt vienai no angļu valodas pasniedzējas Sofijas Baueres meiteņiem. Tā viņa mūs sauca – mani meiteņi. Dziļa inteliģence, saudzīga attieksme pret jaunības lielajām krīzēm mīlas frontē un ikdienā. Viņa mums bija kā mamma. Pat atceros gadījumu, kad nāca uz kopmītnēm vērot un iepazīties, kā mēs dzīvojam, kā mums klājas. Viņa nekad nepacēla balsi, bet cik ļoti bija kauns, kad Baueres kundze uz tevi paskatījās ar tām acīm.

Visvairāk man atmiņā palikuši metodiku mācošie profesori. Esmu lepna sevi saukt par Jāņa Menča studenti. 1988. gada beigu kvalifikācijas, jeb valsts eksāmenā es nepareizi atbildēju uz jautājumu par teksta uzdevumu veidiem. Man bija savs viedoklis. Mencis pasmaidīja, pacēla acis un vienkārši pajautāja: ”Kāpēc, Baltiņa, Jūs tā uzskatāt?” Kājas ļimst. Tas taču PATS MENCIS. Taču es tiešām domāju tā, kā atbildēju, un metos pierādīt savu versiju. Ko citu es varēju? Profesors iztaisnoja muguru, pateica paldies par radošumu un piebilda, ka ļoti patika mana doma, neesot pats aizdomājies. Paldies, profesor! Šis lika man pacelt degunu augstā

Ja man jautā par studiju laiku institūtā, prātā nāk divi vārdi – profesionalitāte un sirsnība. Būmeisters psiholoģijā, Karule zooloģijā, Ptičkina valodas metodikā, …….Paldies Jums visiem!

Ar to arī beidzas manas klātienes studijas, bet…

Es esmu studējusi arī Liepājas pedagoģijas akadēmijā.  D. Laiveniece, A. Kuduma, S. Okuņeva, L. Lauze, E. Lāms un S. Zaķe, Jums esmu pateicīga par savu otro profesiju – latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā. Staigāt pa ierastiem gaiteņiem, teikt “čau” saviem studiju biedriem jau pasniedzēju kārtā un priecāties par viņu viedumu. Taču pats būtiskākais – justies kā mājās. Akadēmija man pavēra durvis uz mazliet citu pasauli, vairāk uz literatūru. Runājām par autoriem, ko nezināju – Z. Mauriņa, L. Tauns u.c. Laiki bija mainījušies. Taču nemainīgs palika mācībspēku profesionālisms un sirsnība.

Ieguvusi nākamo diplomu Latvijas Valsts Universitātē, otro maģistru atkal izvēlējos studēt Liepājā. Es zināju, jau zināju, ka Liepāja ir kvalitāte. Esi sveika, Liepājas Universitāte! Mg.oec. Paldies!

Laikam jau esmu tiesīga apgalvot, ka studijas vēju pilsētā ir kvalitāte un lietu izpratne. Institūts, akadēmija, universitāte – visi mani. Paldies tev, vēju pilsēta, par dotajām zināšanām, par iemācīto metodikās, par iepazītajiem cilvēkiem un draugiem mūža garumā. Paldies par iedoto zinātkāri, vēlmi mācīties vēl un vēl. Paldies par svaigumu, kā tevī viss notiek. Liepāja, tevī es elpoju pilnu krūti. Esmu daļa tevis, pilsēta, kurā piedzimst vējš, un tu esi mani pieredzējusi."