Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 12.01.2022 13:25

Absolventu stāsti: “Ir vērts studēt Liepājas Universitātē, lai mācītos no izcilām personībām!"

Lāsma Novada ir absolvējusi Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti (agrāk Defektoloģijas fakultāte) kā speciālais pedagogs – logopēds. Kopš studiju beigšanas strādā savā profesijā –  Liepājas Līvupes pamatskolā.

"Vienā vārdā atceroties savu studiju laiku- tā ir PERSONĪBA.

Personības vārds ir Maija Valce jeb kā viņu pazina Maskavas Pedagoģijas augstskolā Maija Karlovna.

Ja visu pēc kārtas, tad tas bija pagājušā gadsimta 1989. gads, kad ( kļūdas pēc) sāku studijas augstskolā tikko klātienē atvērtajā Defektoloģijas fakultātē, kur ieguvu palīgskolas (mūsdienās – speciālās skolas) skolotāja logopēda specialitāti.

Ja atceraties, tas bija laiks starp divām varām, starp diviem karogiem. Mūsu kursu vadīja Maija Valce – izcila pedagoģe, izcila sieviete, izcila personība. Viņa gāja “pār robežām paceltu galvu”. Neordinārs bija gan viņas ģērbšanās, gan izturēšanās stils. Viņu pazina ārpus Liepājas, ārpus Latvijas, visur ar lielu sirsnību tika gaidīta viņas ierašanās. Es atceros, ka viņa bieži minēja vārdu “neordinārs”. Sākumā pat īsti nesapratu, ko tas nozīmē. Uz lekcijām viņa aicināja neordinārus cilvēkus, piemēram, mākslinieku Andri Grīnbergu, muzikologu Jāni Imantu Birzkopu, jauno diriģenti Ilzi Džeriņu (tagad Valci). Maija Valce mums mācīja saprast, ka mūzikai, mākslai un neordinārai domāšanai ir liela nozīme personības veidošanā un attīstībā, kas tikpat svarīgi, viņasprāt, bija garīgi atpalikušu (tā toreiz sauca bērnus ar attīstības traucējumiem) bērnu personības formēšanā.

Siltā atmiņā Maijas Valces organizētās studiju prakses, apbraukājot visas speciālās skolas Kurzemē, viesojoties Maskavas pedagoģiskā augstskolā, Latvijas Vēstniecībā Maskavā. Viņa uzskatīja, ka skolā mēs nonāksim vienmēr, bet jāskatās plašāk, tālāk, visas idejas un iespaidi jākrāj “čemodānā”.

Jā, PERSONĪBAS nospiedumi manā studiju laikā atstājuši pēdas uz visu dzīvi: strādāt ar bērniem “ārpus normas” un pašai būt mazliet “ārpus  robežām”.

Kopš augstskolas beigšanas strādāju savā profesijā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā. Neordinārās pieejas princips studiju laikos noderējis darbam ar bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi. Cik dažādas diagnozes, tik dažādi bērni, tik dažādas pieejas un individuāla pieeja katram.

Cik zinu, tad arī tagad jaunos logopēdus māca izcilas personības – Baiba Trīnīte, Gundega Tomele.

Ir vērts studēt Liepājas Universitātē, lai mācītos no izcilām personībām un pats iemācītos radošu pieeju darbam!"