Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 09.06.2021 12:03

Notikusi Liepājas Universitātes Padomnieku konventa sanāksme

Trešdien, 9. jūnijā, tiešsaistē notika Liepājas Universitātes Padomnieku konventa sanāksme, kuru vadīja tās priekšsēdētājs Ivars Kalviņš.

Padomnieku konventa dalībnieki un klātesošie noklausījās Liepājas Universitātes rektores Daces Markus atskaites ziņojumu par aizvadīto periodu. Tajā rektore uzsvēra projektu, kuri piesaista finansējumu, nozīmi, zinātnisko publikāciju avotus, lepojās ar pieaugušo jauno zinātnieku skaitu, labu akadēmiskos amatos ievēlēto doktoru īpatsvaru un absolventu nodarbinātību. Tāpat atzīmēja studiju programmu skaita samazināšanas, jo pieaug kopīgo programmu skaits ar citām augstskolām, šobrīd ir 9 studiju programmas, kuras var apgūt angļu valodā. Kā svarīga tika atzīmēta iekļūšana augstskolu reitingos. Liepājas Universitātes nākotnes aktualitāte ir stratēģiskās specializācijas virzienu noteikšana. Šobrīd universitāte ir izvēlējusies trīs virzienus. Vēl jāatrod pareizais pētniecības struktūras modelis.

Padomnieku konventa priekšsēdētājs Ivars Kalviņš akcentēja problēmjautājumu – kā veidosies augstskolu padomes un kā tās tiks finansētas. Šeit saskatāma viena no bīstamībām attīstībā.

Padomnieku konventa dalībnieks Jānis Vilnīts vērsa uzmanību uz nepieciešamību palielināt ārvalstu studentu skaitu un, skatoties nākotnē, aicināja sagatavot speciālistus, kas vajadzīgi pilsētai – pirmsskolas skolotājus, matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas skolotājus, loģistikas speciālistus, inženierus un citas specialitātes.

Padomnieku konventa dalībnieks Andris Vanags nosauca atslēgas vārdus veiksmīgai attīstībai – sinerģija, stabilitāte, sadarbība ar uzņēmējiem, iepazīstot viņu intereses. Timurs Tomsons pauda bažas par Liepājas Universitāte piederošās Berči projektētās ēkas Valdemāra ielā stāvokli un ērģelēm, kas atrodas tajā. Ēkas restaurācijai līdzekļi tiek meklēti.

Rezumējot Padomnieku konventā dzirdēto, tās priekšsēdētājs Ivars Kalviņš secināja, ka universitātes vadība ir veikusi nozīmīgu darbu, lai uzlabotu studiju un pētniecisko darbu. Nākošo sanāksmi tika ierosināts sasaukt rudenī kopā ar jauniecelto augstskolu padomi, lai uzklausītu viņu viedokli un paustu savējo.