Jaunumi:

Atpakaļ
Ieva Ančevska, 25.05.2021 14:19

Liepājas Universitāte aicina uz folkloras materiālu atšifrēšanas talku

Aicinām talkā atšifrēt un pārrakstīt Liepājas Universitātes studentu vāktos folkloras materiālus! Tur sev ko interesantu un noderīgu atradīs gan folkloras un tradīciju interesenti, gan studenti, skolēni, novadpētnieki, arī kultūras un tūrisma nozares ļaudis. Plašajā materiālu klāstā atrodami visdažādākie materiāli: vietu nostāsti un teikas, atmiņu stāsti, tautasdziesmas un ziņģes, tradīciju apraksti, derīgi padomi, kā arī plašs ēdienu recepšu un rokdarbu rakstu klāsts.

Liepājas Universitātes folkloras materiālu arhīvā glabājas 310 studentu iesniegti folkloras prakšu vākumi, kas vākti no 1989. gada līdz 2020. gadam. Ar VPP projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr.VPP-IZM-DH-2020/1-0001) atbalstu šie folkloras materiāli tiek digitalizēti un publicēti tiešsaistē Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv. Liepājas Universitātes studentu materiāli sakārtoti 27 kolekcijās, kur reģistrētas 24753 folkloras vienības, kas jau ievietotas digitālajā arhīvā garamantas.lv. Darba turpinājumā materiāliem tiek pievienoti metadati – ziņas par teicējiem, vācējiem un folkloras tekstu pierakstes vietām.

Lai šie materiāli būtu vieglāk pieejami un plašāk izmantojami, tiek organizēta akcija «Atšifrēšanas talka», kurā folkloristi aicina ikvienu interesentu izzināt dzimtajā pusē savāktos folkloras un tradīciju materiālus, palīdzot atšifrēt un pārrakstīt digitalizētos studentu pierakstus. Iespējams, ka starp šiem materiāliem atrodams arī pašu ģimenes, radu vai draugu lokā pierakstītais. Īpaši aicinām talkā kurzemniekus, jo liela daļa materiālu vākti Kurzemē, taču ir krietni daudz materiālu arī no citiem novadiem.

Akcijas laikā visi interesenti interneta vietnē www.garamantas.lv  varēs piedalīties virtuālajā talkā - tradicionālās kultūras materiālu pārrakstīšanā. Katram tur iespējams izvēlēties savām interesēm atbilstošus materiālus. Darboties iespējams visur, kur vien pieejama piekļuve internetam.

Šifrēt failus var ikviens lietotājs, kas ir reģistrējies lietotnē garamantas.lv. Informācija par šifrēšanas norisi rodama šeit.

Informācija par šifrēšanai pieejamajām kolekcijām atrodama vietnē - http://garamantas.lv/liepu-talka.