Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 12.05.2021 09:31

Absolventu stāsti: “Esmu kļuvis par Liepājas Universitātes patriotu”

Kaspars Vārpiņš

Liepājas Pedagoģijas akadēmija - Iestādes un uzņēmuma vadība (bakalaurs)
Liepājas Universitāte - Vadības zinības (maģistrs)

Liepājas Universitāte - E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (zinātniskā grāda kandidāts)

 

Ikdienā Kaspars strādā Liepājas Pašvaldības policijā par priekšnieka vietnieku, bet atrod laiku doktora grāda iegūšanai un dalās zināšanās ar Liepājas Universitātes studentiem, lasot lekcijas.

Neslēpšu, ka, beidzot vidusskolu, teicu –  Liepājas Pedagoģijas akadēmija būs pēdējā vieta, kur studēšu, bet dokumentus studijām tomēr iesniedzu. Tā kā pats esmu liepājnieks un pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem studijām Liepājā ieguvu budžeta vietu (pārējās augstskolās, kurās pieteicos, tiku maksas studijās), apsverot visus plusus un mīnusus, tomēr nolēmu studēt Liepājas Pedagoģijas akadēmijā programmā “Iestādes un uzņēmuma vadība”.

 Jau pirmajā gadā sapratu, ka studēt Liepājā ir forši.  Paklausoties, kā citiem gāja citās augstskolās, Liepājā pozitīvais faktors bija pedagogu atsaucība, ne pārāk lielās studiju grupas, līdz ar to izveidojās tāda ģimeniska sajūta, un pasniedzēji vienmēr bija sasniedzami, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus. Papildus studijām parādījās arī citas iespējas –  biju iesaistījies Studentu padomē un arī piedalījos augstskolas avīzes veidošanā. Drīz vien pēc studiju uzsākšanas sapratu, ka man bija izveidojies nepareizs priekšstats par augstskolu un, laikam ejot, tas tikai uzlabojās.

Pēc bakalaura studijām uzreiz iestājos jaunizveidotajā maģistra studiju programmā "Vadības zinības", taču dažādu apstākļu dēļ studijas nepabeidzu. Ar laiku sapratu, ka tomēr būtu nepieciešams pilnveidot savas akadēmiskās zināšanas un 2013. gadā nolēmu, ka ir jāpabeidz iesāktais un jāiegūst maģistra grāds. Tā nu atkal pieteicos studijām un jau 2015. gadā ieguvu maģistra grādu vadības zinībās.

Iegūstot maģistra grādu, kā saka, āķis bija lūpā, un sāku jau tālāk pētīt, kā turpināt pilnveidoties. Līdz ar to, likumsakarīgs nākamais solis bija studijas doktorantūrā (starp citu, jau bērnībā man bija sapnis iegūt doktora grādu, bet līdz tam vēl man nedaudz jāpacenšas). Apskatot un konsultējoties par dažādām doktorantūras studijām, sapratu, ka piemērotākās man varētu būt Liepājas Universitātes piedāvātās “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”, kurā es esmu izvēlējies pedagoģijas virzienu, jo arī pedagoģiskie procesi mani jau kādu laiku ir aizrāvuši. Studiju process doktorantūrā atšķiras no iepriekšējo līmeņu studijām. Pārsvarā noris individuālais darbs, bet, protams, bija arī vairāki studiju kursi, kuros piedalījās vairāki doktorantūras studenti, kā arī daži no tiem tiek veikti ciešā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti, kas dod arī nedaudz savādāku skatījumu.

Studijas Liepājas Universitātē man ir devušas daudz iespēju, kas paplašinājušas manu redzes loku un pieredzi. Jaunajiem studentiem noteikti ieteiktu izmantot papildu pieejamās ārpus studiju aktivitātes, jo ar to palīdzību tika iegūti kā draugi, tā paziņas ar kuriem nākas saskarties arī ikdienas darbā un paziņu loks nekad nevar būt par mazu. Protams, arī iegūtās papildu zināšanas un pieredze ir liels ieguvums. Esmu kļuvis par Liepājas Universitātes patriotu. Ne velti līdzās pamatdarbam Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā un starptautiskajām aktivitātēm, kas saistītas ar sabiedrības drošību, cenšos atrast arī laiku, lai varētu vadīt lekcijas Liepājas Universitātē. Komunikācija ar studentiem lekcijās, palīdz arī man pašam iegūt jaunas zināšanas, kā arī parasti cenšos studentiem nodot tādas zināšanas, kas viņiem noderēs profesionālajā karjerā.

Tiem, kuri tikai vēl domā, kur un ko studēt (kā jaunieši, tā arī tie, kuri jau ir ieguvuši praktisko pieredzi reālajā profesionālajā dzīvē), noteikti ieteiktu apsvērt studijas Liepājas Universitātē. Ģimeniskā vide sniedz vairāk kā tikai sausas zināšanas, tā sniedz arī dažādas iespējas sevi pilnveidot kā lekcijās, tā arī ārpus tām. Noteikti nevajag baidīties izmantot dažādas iespējas, kuras sniedz Universitātes vide, piemēram, Studentu padome, Erasmus studijas, dalības projektos, u.c. Ienākot pa Liepājas Universitātes durvīm, ir jābūt ar atvērtu prātu un gatavam iegūt jaunas zināšanas un, protams, arī jaunus draugus un paziņas.

Izbaudi studijas Liepājā!