Jaunumi:

Atpakaļ
Māra Zeltiņa, Uldis Zupa, 31.07.2020 00:00

Uzņemšana Liepājas Universitātē turpinās, konsorcija izveide sniedz studentiem plašākas iespējas

Liepājas Universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa:
"Studenti piesakās pamatstudijām Liepājas Universitātē gan izmantojot elektronisko pieteikšanos un pieteikumu apstiprināšanu (visu elektroniski var izdarīt tikai 2019. un 2020. gada skolu absolventi), gan piesakoties un uzrādot dokumentus klātienē. Lielākais pieteikumu skaits ar pirmo prioritāti pašlaik ir studiju programmās Informācijas tehnoloģijas, Dizains, Logopēdija, Pirmsskolas skolotājs, Biznesa un organizāciju vadība.

Vienlaikus notiek pieteikšanās arī studijām maģistrantūrā. Pieteikties maģistra studijām var gan elektroniski, gan klātienē. Pieprasītākās studiju programmas pirmajās pieteikšanās dienās bijušas Vadības zinības, Rakstniecības studijas un Izglītības zinātnes.

Savu izvēli studētgribētājiem svarīgi izdarīt drīz, jo pieteikties iespējams līdz pirmdienai, 3. augustam plkst. 16.00 Reflektantiem, kas piesakās pamatstudiju programmās, svarīgi atcerēties, ka pieteikumi ir arī jāapstiprina.”

Liepājas Universitātes attīstības direktors Uldis Zupa:
“Neskatoties uz atvaļinājumu laiku, notiek aktīvs darbs Liepājas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes konsorcija izveidē. 2020. gada 8.jūlijā noslēgtā sadarbības memoranda ietvaros apzinātas universitāšu stiprās puses, iespējas, esošās tehnoloģiskās iekārtas, procesi un citi aspekti, lai konsorcija kopējā stratēģijā trīs universitātes veidotu daudz ciešāku, uz ilgtspējīgu starptautisku attīstību vērstu sadarbību. Konsorcija izveide studētgribētājiem un esošajiem studentiem nesīs pozitīvas pārmaiņas – jau tuvākajā laikā konsorcijs piedāvās brīvās izvēles kursus, kuri būs pieejami visās trīs universitātēs studējošajiem. Notiek universitāšu rīcībā esošo resursu koplietošanas iespēju izpēte, kas studējošajiem sniegs daudz plašākas iespējas studiju un pētniecības procesā.

Daudz ciešākā sadarbība ļauj universitātēm vienai otru iepazīt vēl vairāk un, mācoties citai no citas labajiem piemēriem, kļūt vēl spēcīgākām, lai ārpus Rīgas piedāvātu vēl konkurētspējīgāku izglītību, nezaudējot katras universitātes unikalitāti un autonomiju.”