Jaunumi:

Atpakaļ
Reinis Lansmanis, 26.05.2020 18:13

Studentu padomes iekšējās vēlēšanas 2020

22. maijā “Zoom” videozvanā notika Liepājas Universitātes Studentu padomes iekšējās vēlēšanas.

Pēc 14. maija Studentu padomes vēlēšanām tika rīkotas iekšējās vēlēšanas, kur jaunievēlētie biedri balsoja par virzienu vadītāju kandidātiem. Šogad SP bija sagatavojusi citu SP struktūru, kurā tika iekļauti tādi virzieni kā Akadēmiskais virziens, Sociālais virziens, Sabiedrisko attiecību un sociālo tīklu virziens, Reklāmas virziens un Kultūras virziens, kā arī tādi amati kā priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs un fotogrāfs.

Uz vadītāju amatiem pieteicās 9 kandidāti un visi arī tika iebalsoti ar 10 PAR, 0 PRET, 0 ATTURAS balsīm.

Priekšsēdētājas amatā tika iebalsota jau līdzšinējā priekšsēdētāja Anna Margreta Vērdiņa (2. kurss - Biznesa un organizācijas vadība), pārvēlot viņu uz otro termiņu. Viņas mērķis ir piesaistīt vairāk “Spiešus”, dot iespēju studentiem izteikt savas vīzijas un īstenot viņu idejas. Priekšsēdētājas pienākumi ir pārstāvēt SP ārpus Liepājas Universitātes, kārtot SP dokumentāciju, nodrošināt SP viedokļa paušanu gan universitātē, gan ārpus tās un veicināt SP sadarbību ar Liepājas Universitātes institūcijām.

Priekšsēdētājas vietnieces amatā tika iebalsota Diāna Kaļiņina (1. kurss - Biznesa un organizācijas vadība). Viņas mērķis ir palīdzēt priekšsēdētājai ar komunikāciju padomē un radīt vidi tādu, kādā mēs paši vēlamies būt. Vietnieces pienākumi ir aizvietot SP valdes priekšsēdētāju viņas prombūtnes laikā, risināt SP iekšējās problēmas un nodrošināt SP iekšējo komunikāciju, sadarboties ar LiepU SP virzienu vadītājiem, organizēt seminārus biedru izglītošanai, veikt SP biedru un aktīvistu kontaktu apkopošanu, apzināt pilna un nepilna laika kursu vecāko kontaktus, sadarbojoties ar dekāniem.

Sekretāra amatam nebija neviena kandidāta, tāpēc iekšējās vēlēšanās nevienu neievēlēja. Sekretāra pienākumi ir protokolēt sēdes, kārtot SP dokumentāciju, veido SP arhīvu.

Akadēmiskā virziena vadītāja amatā tika iebalsota Nika Nikola Raksa (1. kurss - Biznesa un organizācijas vadība). Viņas mērķis ir izveidot komunikāciju starp studējošajiem un universitātes darbiniekiem, atgādinot studentiem nākt pie mums pēc palīdzības. Vadītāja pienākumi ir piedalīties dažādu dokumentu izstrādē, kas skar LiepU studentus; risināt studentu problēmas, kas skar studijas. Sadarboties un iesaistīties mācībspēku novērtēšanā, piedalīties LiepU studiju programmu akreditācijā, vadīt SP akadēmiskās stipendijas komisiju.

Sociālā virziena vadītāja amatā tika iebalsota Elīna Gorbačova (2. kurss - Biznesa un organizācijas vadība). Viņas mērķis ir –  lai jebkurš students justos labi un iegūtu atbalstu no SP jebkādos dzīves apstākļos. Vadītāja pienākumi ir piedalīties dokumentu izstrādē, kas skar sociālo jomu, risināt studentu problēmas, kas skar sociālo jomu LiepU ēkās, uzturēt sadarbību ar Dienesta viesnīcu, vadīt Studentu Padomes (SP) vienreizējās sociālās stipendijas un Senāta stipendijas komisiju un sekot līdzi LiepU SP Sociālā virziena budžetam un tā izlietojumam.

Sabiedrisko attiecību un sociālo tīklu virziena vadītāja amatam nebija neviena kandidāta, tāpēc iekšējās vēlēšanās nevienu neievēlēja. Vadītāja pienākumi ir sagatavot preses relīzes par SP pasākumiem, veidot komunikāciju ar mediju pārstāvjiem, izvietot aktuālo informāciju LiepU SP sociālajos tīklos, nodrošināt cilvēku, kurš atbild par sponsoriem un komunikāciju ar tiem, uzturēt kontaktus ar citām augstskolām Latvijā un ārpus tās, informēt Latvijas Studentu apvienību (LSA) un citas augstskolas par LiepU SP organizētajiem pasākumiem un rūpēties par apsveikumu nogādāšanu LiepU pasniedzējiem, sponsoriem, citu augstskolu SP u.c.

Reklāmas virziena vadītāja amatā tika iebalsots Reinis Lansmanis (1. kurss – Datordizains). Viņa mērķis ir izveidot vienoto vizuālo tēlu, kas būs atpazīstams starp visiem studējošajiem, ne tikai Liepājā, bet arī visā Latvijā. Vadītāja pienākumi ir izstrādāt nosacījumus LiepU SP tēlam un realizēt tos, uzturēt un ievērot LiepU SP tēlu, veidot plakātus visām LiepU SP aktivitātēm.

Fotogrāfa amatam tika iebalsota Laura Vilerte (1. kurss – Fotomāksla). Viņas mērķis ir garantēt kvalitatīvas bildes no ikviena pasākuma, ar kurām nebūs kauna dalīties sociālajos tīklos vai draugu lokā. Fotogrāfes pienākumi ir veidot video un uzņemt fotogrāfijas un pārraudzīt video un fotogrāfiju kvalitāti, stilu un atbilstību LiepU SP tēlam.

Kultūras virziena vadītāja amatam tika iebalsotas divas vadītājas – Annija Stanga (1. kurss – Kultūras vadība) un Linda Ļapere (1. kurss – Kultūras vadība). Abām mērķis ir sagādāt aizraujošu, darbīgu un krāšņu ikdienas dzīvi gan studentiem, gan pasniedzējiem, veidojot dažādus kultūras pasākumus un radošas aktivitātes, kā arī veicināt kvalitatīvu, radoši darbīgu un aizraujošu studentu dzīvi Liepājas Universitātē. Vadītāju pienākumi ir organizēt kultūras pasākumus LiepU studentiem, deliģēt pārstāvjus no SP, kuri apmeklēs citu augstskolu rīkotās aktivitātes, atbildēt par sporta aktivitātēm LiepU, sadarbībā ar Sociālo virzienu organizēt pasākumus.

Ārējo sakaru virziena vadītāja amatā tika iebalsota Anna Vintēna (2. kurss - Eiropas valodu un kultūras studijas). Viņas mērķis ir kvalitāti, nevis kvantitāti – atbraukušajiem studentiem atstāt patīkamu iespaidu un patīkamas atmiņas. Vadītāja pienākumi ir sadarboties ar Ārzemju sakaru daļu, uzturēt kontaktus ar ERASMUS studentiem, vadīt ārējo sakaru virziena darba grupu.