Jaunumi:

Atpakaļ
Studiju daļa, 29.01.2020 00:00

Aicinām 2020./2021. studiju gadā apgūt izvēles daļas (C daļas) studiju kursus!

Izvēles daļas (C daļas) studiju kursu katalogs paredzēts (skat. katalogu):

  • pilna laika (dienas) pamatstudiju 2019./2020. studiju gada 1.kursa studentiem (izņemot studiju programmu „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” un „Eiropas valodu un kultūras studijas” 1. kursa studentiem) un
  • studiju programmu „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” un „Eiropas valodu un kultūras studijas” 2019./2020. studiju gada 2., 3.  kursa studentiem.

Izvēloties studiju kursus, ņem vērā:

  • Izvēlēties var tikai vienu studiju kursu 2 KRP apjomā.
  • Pieteikties uz izvēles daļas studiju kursiem var elektroniski www.liepu.lv, aizpildot reģistrācijas veidlapu un nosūtot uz e-pastu: briva.izvele@liepu.lv līdz 2020.gada 28.februārim.
  • Ja vēlas apgūt vairākus izvēles daļas studiju kursus, kas pārsniedz studiju programmā noteikto izvēles daļas KRP apjomu, tad šo studiju kursu var apgūt klausītāja statusā tikai par maksu.
  • Ja grupā piesakās mazāk studentu, nekā norādīts katalogā, iespēja apgūt kursu tiek atcelta un studentam jāapgūst cits izvēles daļas studiju kurss, kurš ir nokomplektējies.
  • Nokomplektēto grupu saraksti būs pieejami visos fakultāšu dekanātos un Studiju daļā, 238. telpā, sākot ar 2020. gada 30. martu.

! Visi pamatstudiju programmu nepilna laika (neklātienes) 1.-5. kursa un pilna laika (dienas) 2. - 4. kursa studenti apgūst studiju plānā norādītos izvēles daļas (C daļas) studiju kursus.

Reģistrācijas veidlapa C daļai - lejuplādēt ŠEIT