Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 08.01.2020

Baiba Trinīte viena no #ZinātneLatvijai izstādes zinātniecēm

Jau trešo gadu iznāk Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas veidotais kalendārs, kurā mēs iepazīstam Latvijas zinātniekus, kuri ar saviem pētījumiem valsts vārdu nes pasaulē. Zinātnieku veikums ir apskatāms arī ceļojošajā fotoiztādē "#ZinātneLatvijai. Šogad Liepājas Universitāte lepojas ar savu logopēdi Baibu Trinīti, kura ir izvēlēta starp šī gada 12 zinātniekiem un kuras foto ir redzams kalendāra janvāra mēnesī.

Logopēde Dr.med. Baiba Trinīte ir Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asociētā profesore, Logopēdijas centra Runas un balss izpētes laboratorijas vadītāja, vadošā pētniece, bijusi Eiropas Logopēdu asociācijas (CPLOL) viceprezidente. Pašlaik viņas darbā dominē zinātniskā pētniecība, jo kopš 2017. gada Baiba Trinīte Liepājas Universitātē īsteno pēcdoktorantūras pētniecības projektu “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”.

`Liepājas Universitātes rektore akadēmiķe Dace Markus uzsver: “Baibas Trinītes starptautiskās sadarbības rezultāts ir regulāras ārvalstu logopēdijas speciālistu vieslekcijas Liepājas Universitātē, pašas Baibas un viņas kolēģu vieslekcijas un pieredzes apmaiņa citās Eiropas universitātēs. Vienlaikus Baiba Trinīte ir ļoti atsaucīga kolēģe savā universitātē. Viņa nekad neatsaka profesionālas konsultācijas jebkuras specialitātes studentiem, kuru darbā būtiska ir balss kvalitāte. Ar Baibu varam profesionāli diskutēt par valodas apguves lingvistiskajām metodēm un bērnu valodas attīstības izpēti. Šādu diskusiju rezultātā esam publicējušas arī kopīgu zinātnisku rakstu par latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāliem, salīdzinot materiālus runas traucējumu izpētei un novēršanai ar materiāliem, ko izmanto runas pārbaudē un normu noteikšanā bērniem bez specifiskiem runas defektiem. Tā ir starpnozaru publikācija lingvistiskā un logopēdiskā aspektā. Veiksmīgas sadarbības pamatā vienmēr ir zināšanas un savstarpēja atvērtība, mūsu Baiba Trinīte tāda ir –  kompetenta un cilvēciski atsaucīga!”

Liepājas Universitātē ar panākumiem darbojas studiju programma “Logopēdija”, ik gadu tiek sagatavoti jaunie speciālisti, kuri ir pieprasīti darba tirgū visā Latvijā. Šis ir pirmais gads, kad Liepājas universitātes logopēdijas 1. kursa studentu ir vairāk nekā jebkad iepriekš. Par to zinātniece Baiba Trinīte saka: “Logopēdija nav tikai Liepājas, bet visas Latvijas lieta. Ja mēs gribam attīstīt logopēdiju kā jomu, tad valdībai vajadzētu sekmēt tās attīstību nevis samazinot prestižu, bet domājot, kā saglabāt un attīstīt jau radīto!”

Savukārt Liepājas Universitātes logopēdijas studenti, iepazīstoties ar Baibas Trinītes paveikto, saka – logopēdija Liepājā tas ir mūsdienīgi un moderni, tas ir tas, ar ko mēs gribētu nodarboties.

Projekts: N 1.1.1.2/VIAA/1/16/001

Foto ŠEIT.