Jaunumi:

Atpakaļ
Jana Grava, 03.12.2019

LiepU Pedagoģijas promocijas padomē notiek aizstāvēšana

2019. gada 29. novembrī Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē  Gatis Strads aizstāvēja promocijas darbu "Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā", iegūstot pedagoģijas doktora zinātnisko grādu  pedagoģijas nozares vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē.
Darba zinātniskā vadītāja: Dr.habil.paed., LU emeritus profesore Ausma Špona.
Recenzenti:
Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors,
Dr. paed. Agita Ābele, Latvijas Sporta akadēmijas profesore,
Dr.paed. Arturs Medveckis, Liepājas Universitātes docents.