Jaunumi:

Atpakaļ
Sintija Leigute, 15.01.2019

Viespasniedzējs no Kauņas ierodas darba sagatavošanās vizītē LiepU

No  2019. gada 1. februāra Liepājas Universitātē darbu uzsāks jau otrais viespasniedzējs no Lietuvas - Petras Saulėnas. Viespasniedzējs lasīs lekcijas mākslā 1. un 3. kursa studentiem bakalaura studiju programmās “Jauno mediju māksla” un “Dizains”, projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros.

Vakar Petras Saulėnas bija ieradies darba sagatavošanas vizītē LiepU un tikās ar Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes pasniedzējiem, bakalaura programmas “Dizains” direktori, pasniedzēju Intu Klāsoni, programmas “Jauno mediju māksla” pasniedzēju, LiepU Mākslas pētījumu laboratorijas projektu vadītāju Maiju Demiteri, kā arī Ārzemju sakaru daļu. Tikšanās laikā abas puses pārrunāja un saskaņoja turpmāko studiju darba plānu LiepU, jo sadarbība ilgs pusotru gadu. Viesošanās turpinājās Mākslas pētījumu laboratorijā.

Viespasniedzējs vadīs nodarbības bakalaura programmā “Jauno mediju māksla” studiju kursā “Fotogrāfija” (2 kredītpunktu apjomā), bakalaura programmā “Dizains” studiju kursos “Foto Tehnoloģijas” (2 kredītpunktu apjomā) un “Bakalaura studiju darbu un gala darbu vadīšana” (1 kredītpunkta apjomā).

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte aktīvi sadarbojusies ar Petras Saulėnas, kad LiepU tika atklātas Kauņas studentu mākslas darbu izstādes un patiess prieks, ka studentiem būs iespēja iegūt jaunas, nebijušas zināšanas un prasmes fotogrāfijas mākslā. Viespasniedzējs strādāja kā asociēts profesors un Fotogrāfijas departamenta vadītājs Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes mākslas fakultātē Justinas Vienožinskis (programmas “Fotogrāfijas” dibinātājs savā ausgtskolā) un ir ieguvis maģistra grādu Fotogrāfijā un Mediju mākslā Viļņas Mākslas akadēmijā. Pašlaik viespasniedzējs veido savas foto personālizstādes.

Publikācija sagatavota: 15.01.2019.