Jaunumi:

Atpakaļ
Ērika Lauberga, 21.12.2018

Darbu uzsākusi viespasniedzēja no Helsinku Universitātes

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomā – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003), Liepājas Universitātē darbu uzsākusi viesprofesore Ekaterina Protasova no Helsinku Universitātes Somijā.

Pasniedzēja ir aizstāvējusi doktora disertācijas gan filoloģijas, gan pedagoģijas jomā, ir specializējusies divu valodu mācīšanas metodikā, kā arī sarakstījusi vairākas grāmatas. Jāpiebilst, ka ārzemju akadēmiskā personāla iesaiste LiepU akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās ir viens no projekta izvirzītajiem mērķiem, kas ļaus LiepU nodrošināt šo jomu saturisko kvalitāti un paplašināt starptautiskās partnerības tīklu.

No 17. līdz 21. decembrim pasniedzēja Ekaterina Protasova lasīja LiepU bakalaura līmeņa 1. kursa “Skolotājs” studentiem lekcijas par skolotāja profesionālo prasmju attīstīšanu, kā arī noklausījās studentu iepriekš sagatavotās prezentācijas. Kopumā pasniedzēja atzīst: “Visi studenti bija sagatavojušies, bija daudz ļoti labu ideju, kādas 10 prezentācijas vērtēju kā izcili sagatavotas”.

Lai iegūtu datus pētījuma veikšanai, pasniedzēja šonedēļ apmeklēja divas skolas un vienu pirmsskolas izglītības iestādi Liepājā, kur tiek realizēta bilingvālā mācību pieeja: 3. pamatskolu, kur tikās ar skolas vadību, skolotājiem, apskatīja mācību materiālus bilingvālā mācību procesa nodrošināšanai; 2. vidusskolu, kur vēroja stundas, veica intervijas ar skolotājiem, apmeklēja skolas Ziemassvētku pasākumu, kā arī pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa”, kur tikās ar iestādes vadītāju un iepazinās ar latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanas materiāliem.

Tāpat pasniedzēja tikās ar LiepU Izglītības zinātņu institūta direktori Dinu Betheri un institūta pētniekiem, lai pārrunātu iespējas kopīgu pētījumu, publikāciju izstrādei.

Kopumā šī projekta ietvaros paredzēts, ka līdz 2022. gada septembrim LiepU lekcijas lasīs un ar pētniecisko darbību nodarbosies vismaz pieci pieredzes bagāti viesprofesori no Somijas, Itālijas, Indijas, ASV un Zviedrijas.