Jaunumi:

Atpakaļ
Sabiedrisko attiecību daļa, 12.12.2018 00:00

Valsts pētījumu programma startē Liepājas Universitātē

Valsts pētījumu programmā “Latviešu valoda” saņemts apstiprinājums un pirmais finansējums Liepājas Universitātes 11 zinātnieku un 6 studentu grupai, kas strādās 5 virzienos – onomastika, terminoloģija, reģionālistika, sociolingvistika un latviešu valodas apguve. Darbs sākts jau ar 3. decembri un turpināsies 3 gadus.


Rezultātā tiks veikti sociolingvistiski pētījumi, izstrādāti teorētiski pamati valodniecības terminoloģijā, analizēta dažādu tautību bērnu, vidusskolēnu, ārzemju studentu latviešu valodas apguve dažāda statusa mācību iestādēs Kurzemē, Latgalē un Rīgā, apzināti vairāku valodu apguves veiksmes stāsti, kā arī veikti Lejaskurzemes vietvārdu un izlokšņu pētījumi.


Kā rezultāts būs izstrādāts jauns vidusskolēnu latviešu valodas korpuss un papildināts jau esošais ārzemju studentu latviešu valodas korpuss, izstrādātas jaunas zinātniskās publikācijas, ieteikumi vecākiem un metodiskas rekomendācijas speciālistiem un atbildīgajiem par izglītības politiku.