Jaunumi:

Arhīvs
Atpakaļ
Sabiedrisko attiecību daļa, 11.09.2018

Dzejas dienu pasākums Liepājas Universitātē

Jau tradicionāli Dzejas dienās norisināsies seminārs „Autors. Teksts. Lasītājs”. Šā gada semināra tēma „Inteliģences loma sabiedriski politisko un kultūras procesu virzībā Latvijā”, rosinās semināra dalībniekus un viesus domāt par rakstnieka/dzejnieka vietu un nozīmi minētajos procesos.


Seminārā piedalīsies dzejnieces Liāna Langaun Krista Anna Belševica, kā arī literatūrzinātnieces IntaGenese-Plaude un Anda Kuduma. Semināram pieteikto priekšlasījumu temati atspoguļo diskusijai izvirzāmos problēmaspektus – „Ar sirdi dzirdēt, vārdā nosaukt. Ideāli un realitāte inteliģences, varas un tautas attieksmēs 21.gadsimtā”(I.Genese-Plaude), „Refleksija par ļaunumu atsevišķos Brodska, Kutzē un Zagajevska tekstos” (L.Langa), „Dzejnieks laikmeta griežos: tribūns, misionārs, opozicionārs...” (A.Kuduma), „Vai mākslā iespējams būt apolitiskam un, ko laikmets pieprasa no sava autora un lasītāja” (Krista Anna Belševica).


Seminārs notiks 13.septembrī 14.00 Liepājas Universitātes (Lielā ielā 14) 227. auditorijā.