Jaunumi:

Arhīvs
08.02.2018, Sabiedrisko attiecību daļa

Tiek aizstāvēts promocijas darbs baltu valodās

Liepājas Universitātes valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē promocijas darbu “Otrās baltu valodas apguvēju korpuss: izveides metodoloģija un lietojuma iespējas” aizstāvēja zinātniskā grāda pretendente Inga Znotiņa.


Liepājas Universitātes Zinātnes prorektore Ieva Ozola uzsver: “Šis ir pirmais baltu valodu apguvēju korpuss, kas ir abpusējs – latviešu un lietuviešu valodām, turklāt – publiski pieejams. Valodnieki gatavo korpusus, bet parasti tie ir ierobežotai lietošanai.”


Promocijas darba praktiskā vērtība ir tā, ka ir iespējams redzēt tipiskās kļūdas lietuviešiem rakstot latviešu valodā un otrādi. Līdz ar to, skolotājiem ir iespēja redzēt, kam jāpievērš uzmanība, mācot valodu.


Foto ŠEIT.