Jaunumi:

Atpakaļ
Karlīna Mikne | Sabiedrisko attiecību daļa, 07.04.2016 00:00

Seminārā tika runāts par vides jomas speciālistu sagatavošanu

Projekta Izglītības moduļa "Klimata pārmaiņas" izveide Liepājas Universitātē komanda prezentēja projekta ietvaros izstrādātos studiju kursus. To mērķis ir iemācīt studentus analizēt apkārtējās vides faktorus, veikt prognozes un praktiski darboties ar mūsdienīgām tehnoloģijām.


Projekta ietvaros tika izstrādāti četri studiju kursi. Liepājas Universitātes lektors Viesturs Kalniņš stāstīja par augstākās izglītības lomu atjaunojamo energoresursu apguves veicināšanā, uzsverot inovatīvu un alternatīvu risinājumu nozīmi: “Svarīgi jaunos speciālistus iepazīstināt un informēt par iespējām un attīstības tendencēm atjaunojamo energoresursu izmantošanā, lai studenti, kļūstot par inženierijas jomas speciālistiem, jau zinātu potenciālās nozares iespējas, perspektīvas, izmantojamās tehnoloģijas, materiālus un metodes.”
Pēc rezultātu prezentēšanas notika diskusija par izglītības moduļa “Klimata pārmaiņas” izveidi Liepājas Universitātē. Bioloģijas zinātņu doktore Māra Zeltiņa par diskusijas rezultātu: „Bija svarīgi iepazīstināt prakšu vietu nodrošinātājus un potenciālos darba devējus no uzņēmumiem un pašvaldības ar aspektiem, kam tiek pievērsta uzmanība, gatavojot speciālistus vides jomā, dzirdēt  jautājumus un ieteikumus. Ne mazāk svarīgi bija arī tas, ka seminārā tika prezentēti gan Latvijas Universitātes, gan Liepājas Universitātes īstenoto projektu rezultāti. Tas deva iespēju labāk izprast klimata pārmaiņu būtību un vienoties par turpmāk darāmo klimata izglītības nodrošināšanā.”


Abi projekti, par kuru rezultātiem tika diskutēts seminārā, izstrādāti ar Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta atbalstu.