Jaunumi:

Atpakaļ
17.12.2013 00:00

Liepājas Universitāte izsludina pieteikšanos stipendijai vidusskolēniem

Liepājas Universitāte (LiepU) aicina 12. klašu skolēnus pieteikties stipendiju konkursam vidusskolēniem.


Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt  viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī  studiju uzsākšanu LiepU. Stipendija tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) vienam ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas/ novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā. Kopējais stipendijas apmērs ir EUR 855.


Nolikums par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem pieejams ŠEIT, savukārt pieteikuma veidlapa atrodama ŠEIT.


Pieteikties stipendijai var personīgi LiepU vai iesūtot dokumentus pa pastu – Liepājas Universitātē (Liepājā, Lielā iela 14, LV - 3401), 214. telpā, no 2014. gada 9. līdz 17. janvārim (pasta zīmogs) darba dienās no plkst. 14:00 līdz 16:00.


Pieteikuma veidlapai ir jāpievieno motivācijas vēstule 1 lapas apjomā, pretendenta CV, mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi (diplomu, atzinības rakstu kopijas u.tml.), skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1. semestrī, skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstule.


LiepU stipendiju konkurss vidusskolēniem tiek izsludināts otro reizi. 2013. gadā stipendija tika piešķirta Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolniecei Lienei Šokolaitei, kas pašlaik Liepājas Universitātē studē studiju programmā „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija”.


L. Šokolaite atzīst, ka stipendijas iegūšana ir sniegusi lielāku neatkarību un vairāk iespēju jau vidusskolā. „Manuprāt, LiepU skolēniem sniedz lielisku iespēju. Pirmkārt, tas ir finansiāls atbalsts, kas noteikti nav mazsvarīgi. Otrkārt, tā ir motivācija – būt labākam un pilnveidot sevi. Treškārt, tas mudina vidusskolēnus jau laicīgi izvēlēties augstskolu, kurā turpināt studijas, nevis atstāt to uz pēdējo brīdi. Pateicoties LiepU stipendijai, es laicīgi izpētīju visu augstskolu piedāvājumus, sapratu, ko es varētu studēt un jau laikus izvēlējos savu augstskolu, studiju programmu. Tā es sev aiztaupīju lieku stresu maijā un jūnijā,” piebilst stipendiāte.


Plašāka informācija: Guna Pūce, tālr. 63407783, e-pasts: guna.puce@liepu.lv .


Foto: Barry Batchelor/PA