Galerija

Maģistra darbus aizstāv studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” studenti