Sniegtie pakalpojumi

LiePA izdevniecības pakalpojumi

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN
Spēkā ar 2018. gada 1. jūliju
 

 

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums,
EUR

Iespieddarbi

pēc atsevišķas kalkulācijas

Grāmatas izgatavošana

pēc atsevišķas kalkulācijas

Poligrāfijas pakalpojumi par 1m2

līmplēve, papīrs

12,10

tekstils

19,40

ploterēšana

12,10