Sniegtie pakalpojumi

LiePA izdevniecības pakalpojumi

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN
Spēkā ar 2021. gada 1. jūliju
 

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums,

EUR

  1.  

Grāmatas izgatavošana

pēc atsevišķas kalkulācijas