C kategorijas sporta speciālistu pilnveide

 Nodarbību sākums 2018. gada aprīlī. Pieteikties var līdz 2018. gada 23. martam.

„C” KATEGORIJAS SPORTA SPECIĀLISTU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA (320 STUNDAS)

Licence Nr P-14982

  

Vispārīgā pedagoģija. Didaktika. Sporta pedagoģija (64 stundas)

Sporta psiholoģija. (36 stundas)

Anatomija. Sporta fizioloģija. (56 stundas)

Sporta medicīna. Uzturs.Higiēna. (68 stundas)

Sporta teorija. Sporta treniņu teorijas pamati.(64 stundas)

Izvēlētā sporta veida teorija.(10 stundas)

 

Prakse, prakses projektu izstrāde izvēlētajā sporta veidā.(22 stundas)

 

 

Mācības notiks klātienē, latviešu valodā, mācību ilgums 6 mēneši.

 

Mācības notiks 2 reizes nedēļā, ~ 4 lekcijas dienā (plkst. 9.00 – 17.00).

 

Mācību laikus, saskaņojot ar dalībniekiem, varēs plānot pēc vairākuma pieprasījuma.

 

Mācību maksa EUR 855,-

 

! Piedāvājam mācību maksu maksāt pa daļām:

 

Uzņemšanas noteikumi: programmā uzņem klausītājus bez augstākās sporta izglītības, ar vidējo izglītību, bez iestājpārbaudījumiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  

Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

  

Sekmīgi realizējot profesionālās pilnveides izglītības programmu tiks izdota apliecība un tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu (26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" ("LV", 16 (4207), 29.01.2010.) [stājas spēkā 30.01.2010.]

 

Par sporta speciālista sertifikācijas procesu skatīt ŠEIT.

  

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas, Lielā iela 14, 4. stāvs, 428. kab., darba laiks: P.-C. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00. Tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT).

 

Programmas direktore: Mg.sc.educ. Helēna Vecenāne, helena.vecenane@liepu.lv

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00