Par mums

Akadēmiskā šķīrējtiesa

Akadēmiskā  šķīrējtiesa ievēlēta 2016. gada 11. februārī


  • Dina  Bethere - Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc. profesore, Izglītības zinātņu institūta pētniece
  • Svetlana Lanka - Izglītības zinātņu institūta zinātniskā asistente
  • Linda Lauze - Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore
  • Irina Strazdiņa - Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente
  • Dzintars Tomsons - Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors
  • divi studenti - Studentu padomes deleģējums, izskatot jautājumus, kas skar studējošo intereses.