Viena kredītpunkta izcenojums studiju kursu apguvei

 

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Spēkā ar 2017. gada 1. jūliju

 

Pilna laika studijas

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, pilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena (pilna laika studijas - 40 kredītpunkti), EUR

 

Humanitārās zinātnes

 

 

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (4 gadi)

1 390

35

Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi)

1 390

35

Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi)

1 390

35

Rakstniecības studijas (maģ.) (2 gadi)

1 570

39

Valodniecība (latviešu diahroniskā, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) (dokt.) (3 gadi)

2 720

68

 

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Skolotājs: pirmsskolas skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi)

1 460

37

Logopēdija (4 gadi)

1 460

37

Skolotājs (4 gadi) (izņemot: Mūzikas skolotājs)

1 460

37

Mūzikas skolotājs

1 730

43

Karjeras konsultants (prof. maģ.) (2 gadi)

1 640

41

Vispārējās izglītības skolotājs (prof.maģ.) (1 gads)

1 640

41

Vispārējās izglītības skolotājs (prof.maģ.) (1 gads 8 mēneši)

1 640

41

Vispārējās izglītības skolotājs (prof.maģ.) (2 gadi)

1 640

41

Pedagoģija (dokt.) (3 gadi)

2 840

71

Matemātika un statistika

Matemātika, fizika un datorzinātne (4 gadi)

1 780

45

Datorzinātnes

Informācijas tehnoloģija (4 gadi)

1 780

45

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (1 gadi un 6 mēneši)*

2 000

50

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (2 gadi)*

2 000

50

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (2 gadi un 6 mēneši)

2 000

50

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (3 gadi)

2 000

50

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (dokt.) (4 gadi)

3 460

87

Inženierzinātnes

Mehatronika (4 gadi)

1 890

47

Individuālie pakalpojumi

Tūrisma vadība un rekreācija (4 gadi)

1460

37

Vides aizsardzība

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija (4 gadi)

1 980

50

Ekotehnoloģijas (prof. maģ.)(1 gads un 6 mēneši)

2 230

56

Māksla (izņemot “Audiovizuālā mediju māksla” un “Dizains”)

Māksla (maģ.) (2 gadi) (etnohoreoloģija un digitālā māksla)*

1 940

49

Audiovizuālā mediju māksla, dizains

Dizains (4 gadi)

1 680

42

Jauno mediju māksla (3 gadi)

1 680

42

Jauno mediju māksla (maģ.) (2 gadi)

3 000

75

Jauno mediju māksla (dokt.) (3 gadi)

3 280

82

Mūzika, horeogrāfija

Aktiermāksla*

1 680

42

Uzņēmējdarbība un administrēšana

 

Kultūras vadība (4 gadi)

1 390

35

Biznesa un organizāciju vadība (4 gadi)

1 390

35

Vadības zinības (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)

1 570

39

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi)*

1 570

39

Veselības aprūpe un sociālā labklājība

Sociālais darbinieks (4 gadi)

1 670

42

Sociālais darbs (prof. maģ.) (1 gads)

1 880

47

* Studiju programmas/virzieni, kuros uzņemšana notiks pēc akreditācijas komisijas lēmuma

 

 

Pilna laika studijas ārvalstu personām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības sastāvā

 


Studiju programma

Studiju maksa gadā, EUR

 

Viena kredītpunkta cena, EUR (pilna laika studijas – 40 kredītpunkti), EUR

 

Datorzinātnes ( bakalaura)

2 200

55

 

Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības bakalaura)

2 200

55

 

Eiropas valodu un kultūras studijas (bakalaura)

2 200

55

 

Vispārējās izglītības skolotājs( profesionālās augstākās izglītības maģistra, tālmācībā)*

2 400

60

 

Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības maģistra)

2 800

70

 

Ekotehnoloģijas ( profesionālās augstākās izglītības maģistra)

2 800

70

 

Jauno mediju māksla ( maģistra)

3 000

75

 

Kursi no pārējām studiju programmām no 2.1.p.

Aprēķina, par pamatu ņemot izcenojumu no 2.1.p. un piemērojot koeficientu 1,6 (noapaļojot pēdējo ciparu līdz pilniem desmit euro)

* Studiju programmas/virzieni, kuros uzņemšana notiks pēc akreditācijas komisijas lēmuma

 

 

Nepilna laika studijas 

Izglītības tematiskā joma

 

Studiju programma

Studiju maksa gadā, nepilna laika studijas, EUR

 

Viena kredītpunkta cena, EUR (nepilna laika studijas – vidēji 36 kredītpunkti), EUR

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Skolotājs (4 gadi un 6 mēneši) ( izņemot Mūzikas skolotājs)

1 090

30

Mūzikas skolotājs

1 290

36

Karjeras konsultants (prof. maģ.) (2 gadi un 6 mēneši)*

1 230

34

Uzņēmējdarbība un administrēšana

Kultūras vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 040

29

Biznesa un organizāciju vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 040

29

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi)

1 170

33

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi un 6 mēneši)*

1 170

33

Veselības aprūpe un sociālā labklājība

Sociālais darbinieks (4 gadi un 6 mēneši)

1 250

35

Mūzikas terapija (maģ.) (3 gadi)

1410

40

* Studiju programmas/virzieni, kuros uzņemšana notiks pēc akreditācijas komisijas lēmuma

 

 

E-studiju programmas 

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, pilna laika studijas, EUR

 

Viena kredītpunkta cena, EUR (E studijas – vidēji 40 kredītpunkti), EUR

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Sākumskolas un mācību priekšmetu pamatskolā skolotājs (4 gadi) tālmācībā

2400

60

Vispārējās izglītības skolotājs( 1.gads,profesionālās augstākās izglītības maģistra, tālmācībā)*

1 640

41

Atpakaļ
x