Doktorantūra

Jauno mediju māksla

Akreditēta doktora studiju programma*

 

JAUNO MEDIJU MĀKSLA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi

Studiju maksa

3580 eiro

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu doktors mākslā (Dr. art.)

Programmas saturs

Programmas mērķis ir sekmēt jaunu, progresīvu teoriju un kritiskas analīzes attīstību jauno mediju un starpdisciplinārās mākslas jomā, kā arī jaunu mākslas formu un mākslas darbu rašanos. Doktora studiju programmā aicinām pieteikt disertāciju tēmas, kas bāzējas inovāciju tehnoloģijās, starpdisciplinārajā kultūrā, skaņas mākslā, audiovizuālajos medijos, multimediālajā skatuves mākslā, interakcijas dizainā un citās mākslas pētniecības praksēs.

Programmas saturā iekļauta akadēmisko un teorētisko zināšanu bāzes apguve – laikmetīgā māksla, mediju teorija, tehnoloģiju vēsture, jauno mediju kultūra, pētniecības metodoloģija un ētika, u.c. Līdzās teorijai tiek apgūts arī mākslas radīšanas process, kas balstās reflektējošās praksēs un mākslas pētniecībā, kurā tiek izmantotas inovāciju tehnoloģijas un zinātne. Šī ir vienīgā doktorantūra Latvijā, kura ir adresēta māksliniekiem – pētniekiem.

Uzņemšanas prasības

  • maģistra grāds mākslā vai humanitārajās zinātnēs, vai kādā citā nozarē (socioloģijā, komunikācijas un informācijas zinātnē, datorzinātnē, fizikā)

Iestājpārbaudījumi:

  •  doktorantūras projekta pieteikums
  • profesionālās angļu valodas pārbaude

Priekšrocības:

  • personām, kas profesionāli darbojas jauno mediju mākslas jomā (t. i., atzītiem praktiķiem mediju mākslā, performanču mākslā, vizuālajā mākslā, kino, foto, skulptūras, modes/tekstila dizainā, skaņas dizainā, animācijas vai interneta dizainā) un kas var apliecināt maģistra programmas rezultātiem atbilstošu pieredzi

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

  • turpināt individuālo mākslinieka karjeru vai akadēmisko pētniecību universitātes vidē
  • strādāt radošā uzņēmumā vai industrijā
  • kļūt par politikas un/vai kultūras inovāciju veidotāju
  • būt dinamiskam un uzņēmīgam profesionālim, kas izprot un veido radošu ekonomiku un zināšanu sabiedrību

Studiju veids

Programma ir balstīta uz individuālu, patstāvīgu pētniecību. Klātienes tikšanās notiek trīs reizes gadā kopīgu semināru nedēļas formā, kas notiek Liepājā un partneru institūcijās citviet Latvijā – RISEBA telpās Rīgā un SERDE rezidenču centrā Aizputē. 

Studiju programmas direktore – Dr. sc. soc.Rasa Šmite, profesore

Kontakti

26546776; 29141483

rasa@rixc.lv

Plašāka informācija par programmu un studentu darbiem

http://mplab.lv/lv/izglitiba/5/

 


 * Uzņemšana notiek 2019. gada janvārī