Studiju programmas

Jauno mediju māksla

Akreditēta doktora studiju programma*
JAUNO MEDIJU MĀKSLA

(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 3 gadi

Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā

Studiju maksa

Programmas saturs
Programmas mērķis ir sekmēt jaunu, progresīvu teoriju un kritiskas analīzes attīstību jauno mediju un starpdisciplinārās mākslas jomā, kā arī jaunu mākslas formu un mākslas darbu rašanos. Doktora studiju programmā aicinām pieteikt disertāciju tēmas, kas bāzējas inovāciju tehnoloģijās, starpdisciplinārajā kultūrā, skaņas mākslā, audiovizuālajos medijos, multimediālajā skatuves mākslā, interakcijas dizainā un citās mākslas pētniecības praksēs.
Programmas saturā iekļauta akadēmisko un teorētisko zināšanu bāzes apguve – laikmetīgā māksla, mediju teorija, tehnoloģiju vēsture, jauno mediju kultūra, pētniecības metodoloģija un ētika, u.c. Līdzās teorijai tiek apgūts arī mākslas radīšanas process, kas balstās reflektējošās praksēs un mākslas pētniecībā, kurā tiek izmantotas inovāciju tehnoloģijas un zinātne. Šī ir vienīgā doktorantūra Latvijā, kura ir adresēta māksliniekiem – pētniekiem.

Studiju veids
Programma ir balstīta uz individuālu, patstāvīgu pētniecību. Klātienes tikšanās notiek trīs reizes gadā kopīgu semināru nedēļas formā, kas notiek Liepājā un partneru institūcijās citviet Latvijā – RISEBA telpās Rīgā un SERDE rezidenču centrā Aizputē. 

Uzņemšanas prasības
Maģistra grāds mākslā vai humanitārajās zinātnēs, vai kādā citā nozarē (socioloģijā, komunikācijas un informācijas zinātnē, datorzinātnē, fizikā)

Iestājpārbaudījumi
• Doktorantūras projekta pieteikums
• Profesionālās angļu valodas pārbaude

Priekšrocības
Personām, kas profesionāli darbojas jauno mediju mākslas jomā (t. i., atzītiem praktiķiem mediju mākslā, performanču mākslā, vizuālajā mākslā, kino, foto, skulptūras, modes/tekstila dizainā, skaņas dizainā, animācijas vai interneta dizainā) un kas var apliecināt maģistra programmas rezultātiem atbilstošu pieredzi

Iespējas pēc doktora grāda ieguves
• Turpināt individuālo mākslinieka karjeru vai akadēmisko pētniecību universitātes vidē
• Strādāt radošā uzņēmumā vai industrijā
• Kļūt par politikas un/vai kultūras inovāciju veidotāju
• Būt dinamiskam un uzņēmīgam profesionālim, kas izprot un veido radošu ekonomiku un zināšanu sabiedrību

Studiju programmas direktore 

Rasa Šmite, Dr.sc.soc.
Tālr.: +371 26546776
         +371 29141483
E-pasts.: rasa@rixc.lv


Plašāka informācija par programmu un studentu darbiem
http://mplab.lv/lv/izglitiba/5/