Studiju programmas

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

Akreditēta doktora studiju programma*
MEDIJU MĀKSLA UN RADOŠĀS TEHNOLOĢIJAS

(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 3 gadi

Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) radošās industrijas zinātnēs

Studiju maksa

3800€

Programmas saturs un mērķis

Jaunā akadēmiskā doktora studiju programma ir starpdisciplināra un uz inovācijām vērsta. Tā balstās prakses vadītā (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes.

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus profesionāļus ar daudzpusīgām prasmēm, zināšanām un praktisku pieredzi mākslas darbu radīšanā un inovatīvu mediju projektu producēšanā, radošu digitālās kultūras projektu realizēšanā, kā arī zinātniskajā pētniecībā un jaunu zināšanu radīšanā. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs.

Studiju veids

Studijas tiek nodrošinātas ierobežotās klātienes (low-residency) formā, kas nozīmē, ka tās ir vērstas uz attālināto individuālo patstāvīgo pētniecības darbu. Studiju “stūrakmeņi” jeb vienīgie klātienes periodi ir 3 simpoziji katru gadu, kas notiek intensīvu kolokviju veidā, katrs no tiem vienas nedēļas ilgumā. Pirmais (pavasara) kolokvijs notiek studiju gada sākumā februārī Rīgā un to organizē RISEBA; otrais (vasaras) kolokvijs notiek jūnijā kā izbraukuma retrīts, piemēram, Mākslas rezidenču centrā SERDE, Aizputē, un trešais (rudens) kolokvijs notiek Liepājā, to organizē Liepājas Universitāte.

Pārējā laika periodā norisinās attālināts individuālās pētniecības process ciešā saistībā ar zinātnisko darba vadītāju un programmas ekspertiem. 

Šāda studiju forma jaunajiem pētniekiem ļauj veikt kvalitatīvu pētniecību jaunajā novatoriskajā un starpdisciplinārajā programmā, nemainot dzīves vietu, un apvienojot to ar darbu.

Uzņemšanas prasības**

Maģistra grāds mākslā vai humanitārajās zinātnēs, vai kādā citā nozarē (socioloģijā, komunikācijas un informācijas zinātnē, datorzinātnē, fizikā).

Uzņemšana kopīgajā doktora studiju programmā notiek tajā augstskolā, kuru pretendents izvēlas: Liepājās Universitātes specializācija ir digitālo mediju māksla, bet RISEBA augstskolas – audiovizuālie mediji un radošās tehnoloģijas. 

Iestājpārbaudījumi

  • Doktorantūras projekta pieteikums (pētījuma pieteikuma anketa lejupielādēt šeit).
  • Intervija angļu valodā

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

Jaunās programmas absolventi tiks sagatavoti piedalīties digitālās kultūras produktu veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī mākslinieki-pētnieki, inovatori un radošie mediju producenti.

Studiju programmas direktore

Studiju programmas direktore 

Rasa Šmite, Dr.sc.soc.
Tālr.: +371 26546776
E-pasts.: rasa@rixc.lv


 

Plašāka informācija par programmu un studentu darbiem lasīt ŠEIT (links - https://mplab.lv/lv/izglitiba/5/ )

*Liepājas Universitātes un RISEBA kopīgā doktorantūras programma

** Pieteikumu pieņemšana nākamajam studiju gadam 2023. gadā turpinās visu gadu, termiņš pieteikumu pirmversijai ir 2022. gada 15. novembris, un gala versijai – 15. janvāris, 2023.