Vēsmas Lēvaldes dzeja

Vēsma Lēvalde

 

Improvizācija ar pantmēriem, pārveidojot pazīstamu dzejnieku dzeju

 

1.

Madonna, Marija, pie tavām kājām

Es, ceļos krītot, karsto pieri skaru.

Tu piedod man, tu zini, ko es daru,

Tu zini, man vairs ceļa nav uz mājām.

A. Skujiņa

 

Trohajs

Made Mare ceļos krita,

Piedod, māte, kaunā likta.

Piedod Marei, piedod Madei

Divi vārdi nelīdz aizbēgt.

 

Jambs

Es lūdzu tevi, Madonna!

Pat ceļos krītu tavā priekšā!

Tu žēlastību mētā riekšām,

Bet man tu piedot nedomā?!

 

Heksametrs (sešpēdu daktils)

Madonna/ Marija,/ lūdzoties/, krītot pie/ kājām, tev/ saku:

Zini/ ak, Marija/, zini, ka /ceļa uz /mājām man/ nav(a)!

Piedod man/, piedod, ak,/Marija / Madonna,/ redzi to /taku?

Zini tak’,/ Dievmāte,/ zini, ka /māju man/nebūs vairs/ savu!

 


2.

Jums, o, bijušie cūkgani, klausaities!

Talkā nāku es – pilsētas zēns.

Ielu smakas un rupjības piezīdies,

Nīstot visu, kas mierīgs un lēns.

A. Čaks.

 

Trohajs

Cūkas/, gani, /klausai/tiesi!

Talkā /nāku, /puisis /rupjš.

Ielu /smaku, /bruģu /taku

Mīlēt /māku,/ lempjus/ nīst.


Jambs


O, cūkas /jūs ganāt/vēl pļavās,

Bet nāksiet/jau šurpu/ jūs drīz.

Es spļaušu/jums virsū/ no kļavām,

Jo nīstu,/kas mierīgs/ un stīvs.

 

heksametrs

Bijušie/ cūkgani, /klausaities, /klausaities /pilsētas /zēnu!

Talkā es /nāku, o,/ cūkgani/, nolādot/mieru tik/ šķērmu!

Smakas un/ rupjības /piezīdies,/esmu es/tāpat kā/ bruģis.

Tomēr jums/palīdzēt/varu es/droši, ar/dūšu kā /kuģis.

 


3.

Cilvēki žvadz

Kā sīknauda kabatā manā.

Es pagrābju saujā -

Nabadzība.

Vienu sudraba dālderi

Uzsvied uz mana galda, Likteni!

Ja tev ir.

I.Ziedonis.

 

Trohajs

Cilvēciņi, nabadziņi,

Žvadz kā sīkas monētiņas!

Pagrābstos(i) kabatās(i),

Nabadzībā iegrābjos.

Vienu īstu dālderīti

Iedod, lūdzu, liktenīti!

Ja tev ir.

 

Jambs

Ak, grab tie ļaudis

Kā sīki graši!

Es grābju cerot,

Ka sudrabs tur būs.

Ir liktens nabags -

Nav dālderu tam.


Heksametrs

Cilvēki /žvadzoši, /sīki kā /sīknauda/ kabatā /manā!

Pagrābju /saujā vien/ bēdīgu /tukšumu ,/ tas tak ir/ ārprāts!

Liktenis, nabadziņš, meklē man sudraba dālderi kādu,

Diez vai tam izdosies sīknaudas jūrā ko atrast.

 


Paša rakstīta teksta pārveidošana

 

***

Mazulis gulēja un platām acīm raudzījās brīnumā. Balti krāsotās gultiņas redelītes iezīmēja glītu četrstūri, ko pārklāja tikai Mazulim redzamā pasaule. Tā bija caurspīdīga, bet tajā pašā laikā sastāvēja no miljoniem sīku, pulsējošu vienību, kas locījās, dalījās un atkal saķērās kopā. Gaisa spēles bija tik aizraujošas, ka Mazulim aizcirtās elpa. Līdz šim viņš nebija pievērsis uzmanību savas elpas plūdumam, tāpēc pārbijās. Mazulim šķita, ka kustīgie gaismas tārpiņi biedējoši mācas virsū. Mazulis mēģināja aizturēt elpu, kādu brīdi viņam tas izdevās, bet tad atkal bija jāievelk kustīgais gaiss. Mazulis krita panikā, aizvēra acis, lai neredzētu caurspīdīgo pasauli, kas virpuļoja apkārt un gāzās viņam virsū, elsas pašas izlauzās no krūtīm, asaras sāka ritēt pa vaigiem, un izmisīgas Mazuļa raudas pāršķēla pusdienlaika klusumu.

 

Trohajs


Mazais gultā guļ un vēro:

Apkārt virmo gaismu spēles-

Tā kā tārpi, tā kā režģi,

Lēkā, dejo, mācas virsū.

 

Bailes pārņem mazā prātu,

Aizcērt elpu, aizspiež acis,

Māmiņ, māmiņ, kur tu esi?

Nāc un glāb, dzen mošķus projām! 

 

Jambs


Ai, kādas spēles, ai, kādas dejas

Virs bērna gultas putekļi griež!

Ir jautri, ir skaisti, kamēr tie tālu,

Bet krīt un gāžas tie virsū man!

 

Kur mamma? Kur labā?

Kas glābs un sargās?

Ir jākliedz, ir jāraud,

Lai atnāk kāds!

 

Heksametrs

/vv /vv /vv /vv /vv /v

 

Mazulis/ gulēja baltajā /gaismā /gultiņā /savā/.

Apkārt tam/virmoja /gaisma un/veidojās /ķēmi.

Mazulis/pārbijās,/elpa to/biedēja, /ložņājot/mutē,

Dīvaino,/ķēmīgo/tārpiņu/ņudzoņu/nēsājot/līdzi.

Elpa tam/ aizrāvās /mirklī, un /asaras /plakstiņus/grauza,

Izmisums /sagrāba /sirsniņu/ mazo, kam /sāka trūkt/ jaudas.

Pasaule/ gāžas pār /mazuļa /gultiņu, /mānīgi /drošo.

Biedēkļi / ķēmīgie /snaikstās ap/ maziņā /aizvērtām /acīm.

Kliedziens nu/pāršķel tik/mainīgo,/trīsošo/istabas/gaisu,

Sajūk tie/tārpiņi/mazuļa/panikas/krampjainās/elsās

Asaras/līst viņa/ slapjajiem/ vaidziņiem/aumaļām/pāri,

Vienīgi/māmiņa/varētu/maziņo/dvēseli/izglābt.

 

***

Komplicētā Karosta (visi vārdi ar vienu burtu)

 

Kareivji,

kokaīns,

kārtis –

Karostā katrs ko krāj.

Kurzemes krasta kāpas

kuršu kauli klāj.

 

Kompakti

kūdras

kalni

kārtīgi kuģos krīt.

Kanālmalā kroplis

kapeiku kabatā klīst.

 

Katedrāle

kronis -

klaida kultūras kods.

Kaiju korāļus krāso

krēpojošs Kuzbasa kokss.

 

***

Jūra (onomatopoēze – dabas skaņas)

 

Šūpoles te

čīkst,

te iešņukstas

saēstā balsī

 

vī, vī, vī....

 

Šakālis vējš

kož

nosalušos

priežu zaros

 

uhū! hihī!

 

Uzvaroši dejā

griež

rikšotāju

baltās krēpes

 

ašāk, ašāk, krastā!

 

Tūkstoš šķembās

salūst

mirdzošie segli,

Elma ugunis mastā.

 

***

Īsais kultūrvēstures kurss (paronīmija – homonīmija)

 

Tā kā boa baobabā

vijas grieķu

alfabētā

gamma, delta, epsilons.

Titānisks ir Panteons.

 

Tieši Tigras upes deltā

Hamurapi

šumeriem

Noteikumus kala zeltā.

smalkiem ķīļu burtiņiem.

 

Titānu rok Altajā,

marmoru rod Grieķijā.

 

Boa smalkām dāmām cieņā

bij’ reiz ballēs

Parīzē.

Laiki mainās,

kažokādas

tagad franču dāmas nievā.

 

Četras ballesRihteram

nieks –

gamma Mocartam.

 

Tā kā bites medu

kārē

figurāļi

visu rāmē

saskanīgos piecstūros, trīsstūros un kvadrātos.

Beigās kāri secina – kodēta ir valoda!

 

 

Izdomātā valoda

 

Kuršu ķoniņu saulgriežu dziesma (priecīga)

 

ai saulaine saulaine

līlulī

ai bandava, bandava

sīlusī

jō lallaba, lallaba

kālajā

jō vannima, vannima

sālajā

 

Kuršu vikingu kaujas dziesma (biedējoša)

 

Currene  cursus  corsaro!

Ceklis vende povsāro

Bihavalenca ventava

Duvzare vanneman kava

Tukuma anboten skouda

Mosedis havenac krouda

Sende, sende, hurrava

Currene corsaro brahava!

 

***

 

Sonets

 

Tu rītos ej un sauli sēj ar smaidu,

Jo pieņemts naida krupi zemē rīt,

Tas krupis briest un izlēkt var jau rīt,

Tu baidies, šaubies, tomēr arī gaidi.

 

Bet šodien vēl var nesadzirdēt vaidus,

Un neredzēt, kā bērni dubļos krīt.

Gan klusiņām tu vari zobus trīt,

Sev teikt, ka īsto brīdi tu vēl gaidi.

 

Vēl vārdus vīt var gludās glaimu ķēdēs,

Kaut sirds kā spitālīgais lēnām dēdēs.

Sev čuksti vien par rītu, kas reiz ausīs.

 

Kad liekulības būris beidzot bruks,

Tu ļausi krupim lēkt un važām jukt.

Bet diez vai kāds vairs tevi, nelgu, klausīs.

 

***

Vecmāmiņas blūzs (monoatskaņas)

 

Vasaras vakari tā tikai laukos tvan,

Gaiss virmo un liepa kā sakaru centrāle san,

Kaut kur aiz upes dzird stārķi klabinām,

Zāle kā reveransā noliecas pakavam,

Zirga soļi lēni iezīmē rakstu arumam,

Zemene pieglaužas vīgriežu saldumam,

Glāstošs vējš apskauj plecus meitēnam.

Tas viss reiz bija tik ļoti mans!

Saule aiz kalna... Miglā slīgst trīsošais tvans.

 

 

Kalambūrs

 

***

Vai tev ir tik daudz asaru,

ka vari māte būt?

Ir vieglāk justies dzejniecei

vai rakstniecei varbūt,

Vīt citātus un alūzijas

trohajos un jambos,

Bet kā lai prātā nesajūk,

ja dēls grimst ditirambos?

Ir dzeja skaista terapija

Tik jāspēj pateikt, kā tas bija.

Būt dzejniekam ir uzšķērsties

un izplāt savu dzīvi?

Bet mātei būt – tas nozīmē

Dot dzejniekam šo dzīvi.

 

Atdzejojums.

 

 

То жизни круг...

Борис Рубцов


Крутится турникет,
Люди туда-сюда,
Туда-сюда,..
Крутится стрелка часов-
Слева направо!..
Крутятся люди-
Купить-продать,
Родиться-жениться,
В веках остаться,
Исчезнуть навсегда,..
Крутится планета
И всю жизнь
Такая круговерть,
И всю жизнь
Вращаешься по кругу!
Скажите, солнце и луна,
Что за карусель
Кругом такая?!
Чёрные дыры
В ответ,
Взрывы сверхновых
В ответ:
То
Жизни круг,
То
Звёздный хоровод,
То
Танцы вечные
Вселенной...

 

 

Te dzīves rats...

 

 

Griežas virpuļvārti -
ļaudis šurpu turpu,
turpu šurpu.
Griežas pulksteņa bulta
no kreisās uz labo,
grozās cilvēki -
te pirkt, te pārdot,
te piedzimt, te precēties,
palikt mūžīgi,
uz mūžiem zust.

 

Griežas planēta,

mūžs kā ritenī

nebeidzams virpulis

griež visu uz riņķi.

 

Pasakiet, Saule un Mēness,
kas tas par traku karuseli?

 

Melnie caurumi

 

atbild,
pārnovu sprādzieni

 

atbild:
Te - dzīves rats,
te - zvaigžņu riņķadancis,
te – bezgalības dejas mūžīgās...
Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x