Nepilna laika studijas

Mūzikas terapija

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

MŪZIKAS TERAPIJA

(maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Nepilna laika studijas – 3 gadi

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs veselības aprūpē

 

Kvalifikācija

Mākslas terapeits mūzikas terapijā

 

Programmas saturs

Speciālā pedagoģija; Speciālā psiholoģija; Sociālā psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija; Klīniskā psiholoģija; Mūzikas terapijas teorijas; Mūzikas terapijas vēsture, metodes un tehnikas; Medicīna u. c.

 

Uzņemšanas prasības

  • augstākā izglītība

Iestājpārbaudījumi:

  • klavierspēle un vokālā improvizācija

  • pārrunas par studiju programmas izvēles motivāciju

 

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

  • strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā veselības vai sociālā darba institūcijā, vai  izglītības iestādē

  • turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktoreMirdza Paipare, docente, profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē

 

Kontakti

 29799951; 22032158

mirdza.paipare@liepu.lv