Studiju programmas

Dizains

Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma
(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Datordizains

 • Interjera dizains

 • Produktu dizains

 • Fotomāksla

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs mākslā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • datordizainers

 • interjera dizainers

 • produktu dizainers

 • fotogrāfs

Programmas saturs

Aktualitātes mākslas un dizaina izglītībā; Dizaindarbības procesa pamati; Kreativitātes pamati; Uzņēmējdarbības saimniecisko procesu vadība un analīze; Informācijas tehnoloģijas mākslas un dizaina izglītībā; Grafiskās apstrādes sistēmas; Gleznošana; Zīmēšana

Datordizains: Datoranimācija; Video montāža; 3D grafika; Programmēšana; www tehnoloģijas; Grafika; Reklāmas fotogrāfija; Materializēšana specialitātē

Interjera dizains: Interjera projektēšana; 3D grafika; www tehnoloģijas; Būvkonstrukciju pamati; Būvmateriāli un tehnoloģijas; Būvkomunikāciju tīklu pamati; Mēbeļu projektēšana

Produktu dizains: Materiāli un tehnoloģijas tekstila, stikla, keramikas, ādas dizainā; 2D projektēšana; 3D projektēšana; Grafiskais dizains produktu izstrādē; Telplietu dizaina darbnīcas

­­Fotomāksla: Fototehnoloģijas; Dokumentālā fotogrāfija; Reklāmas fotogrāfija; Mākslas fotogrāfija; Alternatīvā fotogrāfija; Attēlu rediģēšana; Kustīgais attēls; Vizuālā komunikācija; Fotoplenērs

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā, CE matemātikā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā, GA vai CE matemātikā

Iestājpārbaudījums:

 • kompozīcijā (prezentācija)

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras, svešvalodu vai vizuālās mākslas olimpiādē 2019.– 2021. gadā

 Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt mākslas un dizaina uzņēmumā vai būt pašnodarbinātai personai, veicot projektēšanu un/vai konsultēšanu

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Jaunie mediji un audiovizuālā māksla, Vispārējās izglītības skolotājs vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Dr. paed. Inta Klāsone, profesore

Kontakti
26535978; 29141483
inta.klasone@liepu.lv