Nav noteikts

Atpakaļ
12.01.2015

Čehijas Republikas valdības stipendijas čehu valodas vasaras kursiem

Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un fiziskās audzināšanas ministrija piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam stipendijas dalībai čehu valodas un kultūras vasaras kursos 2015. gada vasarā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 13. martam.

 


Čehijas Republikas valdība piedāvā:

  • Divas stipendijas dalībai Prāgas Kārļa universitātes organizētajos kursos Prāgā, kas ilgs no 2015. gada 24. jūlija līdz 21. augustam. Vasaras skolas apraksts atrodams šeit: uk_praha_information.doc
  • Vienu stipendiju Rietumčehijas Universitātes organizētajos kursos Pilzenē, kas ilgs no 2015. gada 13. līdz 31. jūlijam. Vasaras skolas apraksts skatāms šeit: zcu_plzen_information.pdf


Ieinteresētajiem kandidātiem Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) divos eksemplāros jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Pieteikuma veidlapa (aizpildīta elektroniski, izdrukāta un pievienota dokumentiem): Prāgas Kārļa universitātes veidlapa uk_praha_application_form.doc   vai Rietumčehijas Universitātes veidlapa zcu_plzen_application_form.pdf ;
  2. CV un motivācijas vēstule angļu valodā;
  3. Viena ieteikuma vēstule no pasniedzēja angļu valodā;
  4. Augstskolas izdota izziņa par kandidāta statusu (students, norādot arī studiju programmu un kursu, pasniedzējs vai pētnieks).


Stipendija sedz izdevumus par mācībām, apmešanos, ēdināšanu un ekskursijām, kuras organizē kursus rīkojošā augstskola. Netiek izmaksāta kabatas nauda un segti transporta izdevumi uz Čehiju. Ieteicams iegādāties ceļojuma apdrošināšanu.


Tā kā katru gadu uz šo stipendiju piesakās liels skaits interesentu, VIAA rīko pārrunas ar kandidātiem. Laiks, kad tās norisināsies, tiks paziņots katram kandidātam individuāli.


Stipendiju kandidātus VIAA vērtēšanas komisija vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

  • kandidāta motivācija;
  • līdzšinējā pieredze;
  • kandidāta statuss (priekšroka studentiem);
  • individuālo pārrunu rezultāts.


Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 13. marts.


Pieteikumi jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, sekretārēm 5. stāvā vai vecākajai speciālistei Aijai Jakovičai 6.stāvā, Rīga, LV-1050.


Papildu informācija: tālr. 67814331, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv.