Sniegtie pakalpojumi

LiepU lietišķās dokumentācijas sagatavošana

 Pakalpojumu maksās iekļauts PVN
Spēkā ar 2018. gada 1. jūliju

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

3.1.

Diploma dublikāta izgatavošana

20,00

3.2.

Diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu valodā un angļu valodā (no 2004. gada)

35,00

3.3.

DiIploma dublikāts, diploma pielikumu dublikāts latviešu un angļu valodā, diploma vāks (no 2004. gada) - komplekts

40,00

3.4.

Diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu valodā vai angļu valodā

20,00

3.5.

Studentu apliecības atkārtota izsniegšana

4,00

3.6.

Tālākizglītības kursa apliecības/sertifikāta dublikāta sagatavošana

1,80

3.7.

Klausītāja / viesstudenta apliecības izgatavošana

6,00

3.8.

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana (bijušajiem studentiem (nav pabeigtas studijas))

4,00

3.9.

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana (bijušajiem studentiem (nav pabeigtas studijas)) angļu valodā

4,00

3.10.

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana (bijušajiem studentiem (pabeigtas studijas))

15,00

3.11.

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana esošajiem studentiem

0,70

3.12.

Studiju kursu izdruka no LAIS datu bāzes

0,70 par lpp. A4

3.13.

Atkārtotas paroles piešķiršana iekļūšanai LiepU informatīvajā sistēmā (3 dienu laikā)

1,50

3.14.

Dekanāta/Mūžizglītības nodaļas izziņas

0,70

3.15.

Arhīva izziņas sagatavošana par studiju / darba ilgumu

4,00

3.16.

Arhīva izziņu sagatavošana, izņemot 3.15. punktā noteikto pakalpojumu

7,50

3.17.

Arhīva izziņas sagatavošana svešvalodā

13,00

3.18.

Atkārtotas arhīva izziņas sagatavošana

0,70

3.19.

Arhīva dokumentu kopijas un to apliecināšana

3,00 par lpp.

3.20.

Diploma vāki – 1 gb.

4,00

3.21.

Individuālā studiju maksas grafika sastādīšana

3,00

 PERSONAS LIETAS IZSKATĪŠANA STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANAS KOMISIJĀ

3.22.

Salīdzinājuma protokola sagatavošana par iepriekšējā izglītībā sasniegtiem studiju rezultātiem, piesakoties studijām 1. un 2. kursā*     

7,50

3.23.

Salīdzinājuma protokola sagatavošana par iepriekšējā izglītībā sasniegtiem studiju rezultātiem, piesakoties studijām 3., 4. un 5. kursā*

15,00

3.24.

Salīdzinājuma protokola sagatavošana par profesionālajā pieredzē sasniegtiem studiju rezultātiem

15,00

3.25.

Komisijas darbs (dokumentu izskatīšana un lēmumu pieņemšana) par pieteikšanos studijām 1. un 2. kursā

55,00

3.26.

Komisijas darbs (dokumentu izskatīšana un lēmumu pieņemšana) par pieteikšanos studijām 3., 4. un 5. kursā

110,00

* Par salīdzinājuma protokolu un komisijas darbu nav jāmaksā, ja studējošais atgriežas no akadēmiskā atvaļinājum