Sniegtie pakalpojumi

LiepU lietišķās dokumentācijas sagatavošana

Pakalpojumu maksās iekļauts PVN

Spēkā ar 2023. gada 1. augustu

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

3.1.

Diploma dublikāta izgatavošana

20,00

3.2.

Diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu valodā un angļu valodā (no 2004. gada)

35,00

3.3.

DiIploma dublikāts, diploma pielikumu dublikāts latviešu un angļu valodā, diploma vāks (no 2004. gada) – komplekts

40,00

3.4.

Diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu valodā vai angļu valodā

20,00

3.5.

Diploma vāki – 1 gab.

6,00

3.6.

Studentu apliecības atkārtota izsniegšana

4,00

3.7.

Tālākizglītības kursa apliecības/sertifikāta vai dublikāta sagatavošana

2,00

3.8.

Klausītāja / viesstudenta apliecības izgatavošana

6,00

3.9.

Klausītāja dokumentācijas sagatavošana

10.00

3.10.

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana (bijušajiem studentiem (nav pabeigtas studijas)) (no 2004.gada)

5,00

3.11.

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana (bijušajiem studentiem (nav pabeigtas studijas)) angļu valodā (no 2004.gada)

5,00

3.12.

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana (bijušajiem studentiem (pabeigtas studijas)) līdz 2003.gadam ieskaitot

15,00

3.13.

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana esošajiem studentiem

2,00

3.14.

Studiju kursu izdruka no LAIS datu bāzes

2,00 par lpp. A4

3.15.

Atkārtotas paroles piešķiršana iekļūšanai LiepU informatīvajā sistēmā (3 dienu laikā)

1,50

3.16.

Dekanāta/Mūžizglītības nodaļas izziņas

2,00

3.17.

Dekanāta/Mūžizglītības nodaļas izziņas svešvalodā

13,00

3.18.

Individuālā studiju maksas grafika sastādīšana

10,00

3.19.

Arhīva izziņas sagatavošana par studiju / darba ilgumu*

6,50

3.20.

Salīdzinājuma protokola sagatavošana par iepriekšējā izglītībā sasniegtiem studiju rezultātiem, piesakoties studijām 1. un 2. kursā**         

40,00

3.21.

Salīdzinājuma protokola sagatavošana par iepriekšējā izglītībā sasniegtiem studiju rezultātiem, piesakoties studijām 3., 4. un 5. kursā**

75,00

3.22.

Komisijas darbs par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu

300,00

*Par arhīva dokumentu sagatavošanu steidzamības kārtā (neievērojot Informācijas atklātības likuma 14.pantā noteiktos termiņus) pakalpojumam tiek piemērota dubulta samaksa

**Par salīdzinājuma protokolu un komisijas darbu nav jāmaksā, ja studējošais atgriežas no akadēmiskā atvaļinājuma