Sniegtie pakalpojumi

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Spēkā ar 2023. gada 1. augustu

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

Uzrādot LiepU apliecības

Sniedzot ārpakalpojumus (ja nav LiepU apliecība)

 

DRUKĀŠANA

 

 

  1.  

A4 formāts

0,08 lapa

0,12 lapa

  1.  

A3 formāts

0,15 lapa

0,21  lapa

  1.  

Ar krāsu printeri A4 formāts (atkarībā no noklājuma)*

0,30-1,15 lapa

0,40-1,60 lapa

  1.  

Uz plēves A4 formāts

0,40 plēve

0,55 plēve

 

KOPĒŠANA (rokas režīma)

 

 

  1.  

A4 formāts vienpusēja

0,10 lapa

0,15 lapa

  1.  

A4 formāts abpusēja

0,20 lapa

0,25 lapa

  1.  

A3 formāts vienpusēja

0,12 lapa

0,18 lapa

  1.  

A3 formāts abpusēja

0,20 lapa

0,29 lapa

 

KOPĒŠANA (automātiskā padeve)

 

 

  1.  

A4 formāts vienpusēja

0,05 lapa

0,08 lapa

  1.  

A4 formāts abpusēja

0,10 lapa

0,14 lapa

  1.  

A3 formāts vienpusēja

0,10 lapa

0,12 lapa

  1.  

A3 formāts abpusēja

0,19 lapa

0,26 lapa

  1.  

Uz plēves A4 formāts

0,33 plēve

0,44 plēve

 

Iesiešana (ar Unibind aparātu A4 formātā)

 

 

  1.  

Glancētos vākos

2,20

2,20

  1.  

Bez vākiem

1,90

1,90

  1.  

Ādas imitācijas vākos

8,00

8,50

  1.  

Iesieta darba termiska labošana

1,00

1,00

 

Iesiešana (ar brošēšanas iekārtu)

 

 

  1.  

Ar spirāli <150.lpp.

2,00

2,50

 1.      1.
Ar spirāli no 51 līdz 150 lapām  2,50 3,00  
  1.  

Ar spirāli >150.lpp.

3,50

4,00

  1.  

Spirālē iesieto darbu labošana

1,50

1,50

 

Skenēšanas darbi

 

 

  1.  

No lasītavas materiāliem

bezmaksas (pašapkalpošanās)

0,15 lapa (operatora pakalpojums)

0,15 lapa

  1.  

No citiem materiāliem

0,15 lapa

0,15 lapa

 

CITI MAKSAS PAKALPOJUMI

 

 

  1.  

Sīkiespieddarbu brošēšana ar skavotāju (locīšana, skavošana; līdz 10 A4 biezumā)

0,34 viena brošūra

0,34 viena brošūra

  1.  

Par katra iespieddarba izmantošanu virs noteiktā termiņa (kavējuma nauda)

0,15 nokavētā diena

-

  1.  

Par nakts abonementa izmantošanu virs noteiktā termiņa (kavējuma nauda)

1,50 nokavētā stunda

-

  1.  

Izsniegto grāmatu saraksta drukāšana

0,15 lapa

-

  1.  

Informācijas resursu saraksta izveidošana atbilstoši tematiskajam pieprasījumam:

-

no Latvijas bibliotēku katalogiem

3,50+ maksa par drukāšanu

no e-resursiem latviešu valodā

5,00+ maksa par drukāšanu

no e-resursiem svešvalodā

8,00+ maksa par drukāšanu

  1.  

SBA

pasta pakalpojumi

-

  1.  

SSBA

pēc LNB izcenojuma + pasta pakalpojumi

-

  1.  

informācijas ierakstīšana kompaktdiskā

0,70 kompakt. disks

0,70 kompakt. disks

  1.  

darbu tehniska rediģēšana     

0,30 lapa

0,30 lapa

*Saskaņā ar struktūrvienības vadītāja norādījumiem