Sniegtie pakalpojumi

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN
Spēkā ar 2018. gada 1. jūliju

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

Uzrādot LiepU apliecības

Sniedzot ārpakalpojumus (ja nav LiepU apliecība)

DRUKĀŠANA

 1. 1.

A4 formāts

0,07 lapa

0,11 lapa

 1. 2.

A3 formāts

0,15 lapa

0,20 lapa

 1. 3.

Ar krāsu printeri A4 formāts (atkarībā no noklājuma)

0,30-1,15 lapa

0,40-1,60 lapa

 1. 4.

Uz plēves A4 formāts

0,36 plēve

0,50 plēve

KOPĒŠANA (rokas režīma)

 1. 5.

A4 formāts vienpusēja

0,07 lapa

0,10 lapa

 1. 6.

A4 formāts abpusēja

0,14 lapa

0,20 lapa

 1. 7.

A3 formāts vienpusēja

0,11 lapa

0,16 lapa

 1. 8.

A3 formāts abpusēja

0,18 lapa

0,26 lapa

KOPĒŠANA (automātiskā padeve)

 1. 9.

A4 formāts vienpusēja

0,04 lapa

0,07 lapa

 1. 10.

A4 formāts abpusēja

0,08 lapa

0,11 lapa

 1. 11.

A3 formāts vienpusēja

0,09 lapa

0,11 lapa

 1. 12.

A3 formāts abpusēja

0,17 lapa

0,24 lapa

 1. 13.

Uz plēves A4 formāts

0,30 plēve

0,40 plēve

Iesiešana (ar Unibind aparātu A4 formātā)

 1. 14.

Glancētos vākos

2,20

2,20

 1. 15.

Bez vākiem

1,90

1,90

 1. 16.

Ādas imitācijas vākos

7,50

8,00

 1. 17.

Iesieta darba termiska labošana

0,90

0,90

Iesiešana (ar brošēšanas iekārtu)

 1. 18.

Ar spirāli <150.lpp.

1,50

2,00

 1. 19.

Ar spirāli >150.lpp.

2,50

3,00

 1. 20.

Spirālē iesieto darbu labošana

0,70

0,70

Skenēšanas darbi

 1. 21.

No lasītavas materiāliem

bezmaksas

0,15 lapa

 1. 22.

No citiem materiāliem

0,15 lapa

0,15 lapa

CITI MAKSAS PAKALPOJUMI

 1. 23.

Par katra iespieddarba izmantošanu virs noteiktā termiņa (kavējuma nauda)

0,15 nokavētā diena

-

 1. 24.

Par nakts abonementa izmantošanu virs noteiktā termiņa (kavējuma nauda)

1,50 nokavētā stunda

-

 1. 25.

Izsniegto grāmatu saraksta drukāšana

0,15 lapa

-

 1. 26.

Informācijas resursu saraksta izveidošana atbilstoši tematiskajam pieprasījumam:

-

no Latvijas bibliotēku katalogiem

3,50+ maksa par drukāšanu

no e-resursiem latviešu valodā

5,00+ maksa par drukāšanu

no e-resursiem svešvalodā

8,00+ maksa par drukāšanu

 1. 27.

SBA

pasta pakalpojumi

-

 1. 28.

SSBA

pēc LNB izcenojuma + pasta pakalpojumi

-

 1. 29.

informācijas ierakstīšana kompaktdiskā

0,70 kompakt. disks

0,70 kompakt. disks

 1. 30.

darbu tehniska rediģēšana     

0,30 lapa

0,30 lapa