Sniegtie pakalpojumi

Informācijas tehnoloģiju maksas pakalpojumi

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Spēkā ar 2021. gada 1.jūliju

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Pakalpojuma cena, EUR

Uzrādot LiepU apliecību*

Sniedzot ārpakalpojumu

Drukāšana, kopēšana un skenēšana (IT centrā)

Drukāšana ≤A4: melnbalts

Lapa

0,07

0,11

 1.  

Drukāšana A3: melnbalts

Lapa

0,12

0,19

 1.  

Drukāšana ≤A4: krāsains

Lapa

0,20-0,40

0,32-0,64

 1.  

Drukāšana A3: krāsains

Lapa

0,35-0,70

0,56-1,12

 1.  

Skenēšana ≤A4: automātiskā padeve

Lappuse

0,02

0,03

 1.  

Skenēšana A3: automātiskā padeve

Lappuse

0,03

0,05

 1.  

Skenēšana ≤A4: rokas režīms **

Lappuse

0,10

0,16

 1.  

Skenēšana A3: rokas režīms **

Lappuse

0,13

0,21

 1.  

Kopēšana A4

Lapa

0,09-0,60

0,14-0,96

 1.  

Kopēšana A3

Lapa

0,09-0,96

0,14-1,54

Citi maksas pakalpojumi

 1.  

Informācijas ierakstīšana datu nesējā ***

Datu nesējs

0,70

1,12

 1.  

Laminēšana A4 formāts ***

Lapa

0,15-1,50

0,24-2,40

 1.  

Video filmēšana

Stunda

7,35

 1.  

Programmas instalēšana datorā

Programma

0,75-7,35

 1.  

Datora tehniskā apkope vai operētājsistēmas pārinstalēšana

Dators

25,00

 1.  

Dažādu materiālu apstrāde ar datoru

Stunda

no 2,00

 1.  

Tehnikas vienības nomāšana ****

Stunda

1,50

 1.  

Mājas lapas izvietošana un uzturēšana uz LiepU servera

Pakalpojumā ir ietverts:

 • diska vieta līdz 1GB;

 • datu bāzu skaits: 1 MySQL DB;

 • domēnu skaits: 1;

 • FTP lietotāju skaits: 1;

 • programmēšanas valoda: PHP;

 • e-pasta domēna uzturēšana;

 • uzturēšana 5 e-pastiem, kas ir aprīkota ar antivīrusu un vēstules programmatūru

Mēnesis

4,50

*Jāuzrāda derīgu apliecību – nepieciešamības gadījumā to var atjaunot dekanātā vai personāldaļā.

**Ja dokuments ir cauršūts, saskavots vai deformēts un nav iespējams to ievietot automātiskajā padevē, tiek lietots rokas režīms.

***Izejmateriāli nav iekļauti cenā (piem., lamināts vai datu nesējs)

****Par aktuālo tehnikas pieejamību rakstiski jāsazinās ar ITC vadītāju: itcentrs@liepu.lv.