Sniegtie pakalpojumi

Informācijas tehnoloģiju maksas pakalpojumi

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Spēkā ar 2023. gada 1. augustu

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Pakalpojuma cena, EUR

Uzrādot LiepU apliecību*

Sniedzot ārpakalpojumu

Drukāšana, kopēšana un skenēšana (IT centrā)

 

  1.  

Drukāšana ≤A4: melnbalts

Lapa

0,08

0,12

  1.  

Drukāšana A3: melnbalts

Lapa

0,15 

0,21

  1.  

Drukāšana ≤A4: krāsains (atkarībā no noklājuma)****

Lapa

0,30-0,50

0,40-0,70

  1.  

Drukāšana A3: krāsains (atkarībā no noklājuma)****

Lapa

0,40-0,80

0,65-1,30

  1.  

Skenēšana ≤A4: automātiskā padeve

Lappuse

0,03

0,04

  1.  

Skenēšana A3: automātiskā padeve

Lappuse

0,04

0,06

  1.  

Skenēšana ≤A4: rokas režīms **

Lappuse

0,11

0,18

  1.  

Skenēšana A3: rokas režīms **

Lappuse

0,14

0,23

  1.  

Kopēšana A4

Lapa

0,10-0,70

0,15-1,10

  1.  

Kopēšana A3

Lapa

0,10-1,10

0,15-1,70

Citi maksas pakalpojumi

  1.  

Informācijas ierakstīšana datu nesējā ***

Datu nesējs

0,80

1,60

  1.  

Laminēšana A4 formāts ***

Lapa

0,20-1,65

0,30-2,70

  1.  

Video filmēšana

Stunda

8,10

  1.  

Programmas instalēšana datorā

Programma

0,85-8,10

  1.  

Datora tehniskā apkope vai operētājsistēmas pārinstalēšana

Dators

30,00

  1.  

Dažādu materiālu apstrāde ar datoru

Stunda

no 2,20

  1.  

Tehnikas vienības nomāšana *****

Stunda

2,00

*Jāuzrāda derīgu apliecību – nepieciešamības gadījumā to var atjaunot dekanātā vai personāldaļā.

**Ja dokuments ir cauršūts, saskavots vai deformēts un nav iespējams to ievietot automātiskajā padevē, tiek lietots rokas režīms.

***Izejmateriāli nav iekļauti cenā (piem., lamināts vai datu nesējs)

****Saskaņā ar struktūrvienības vadītāja norādījumiem

*****Par aktuālo tehnikas pieejamību rakstiski jāsazinās ar ITC vadītāju: itcentrs@liepu.lv.