Sniegtie pakalpojumi

Neapdzīvojamo telpu noma

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN
Spēkā ar 2018. gada 1. jūliju

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

5.1.

Konferenču zāle Kūrmājas prospektā 13, neveicot telpas pārkārtošanu

12,00 stundā

5.2.

Aktu zāle Lielā ielā 14 (200 vietas), ja izmantošanas laiks ir līdz 3 stundām

30,00 stundā

5.3.

Aktu zāle Lielā ielā 14, ja izmantošanas laiks 4 stundas un ilgāk

atlaide 20% apmērā no 5.2. punktā noteiktās maksas

5.4.

Kafejnīcas ēdamzāles telpa Lielā ielā 14 (pasākums, ko apkalpo SIA „Lari AKEE”)

15,00 pasākums

5.5.

Pārējās neapdzīvojamās telpas

stundā (laika periodā no 01.09.līdz 31.05.)

0,17 par m2

stundā (laika periodā no 01.06.līdz 31.08.)

0,13 par m2

mēnesī

saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu + 0,04 par m2

5.6.

Telpu noma un dežuranta pakalpojumi (darba dienās pēc plkst. 20:00, brīvdienās un svētku dienās)

5.1.- 5.5.p. norādītā maksa + 4,10 stundā

5.7.

Telpu noma, ja nepieciešams veikt pārkārtošanas darbus

5.1.-5.6. p. norādītā maksa + 15,00 par pasākumu

5.8.

Automašīnas garāžas noma Mālu ielā

 30,00 mēnesī par vienu garāžu

5.9.

Automašīnas garāžas noma Kuršu ielā 20

 30,00 mēnesī par vienu garāžu

5.10.

Automašīnas garāžas noma Kr.Valdemāra ielā 4

 20,00 mēnesī par vienu garāžu

Saskaņā ar LiepU administrācijas atļauju, 5.1. -5.7.p. noteiktām maksām var piemērot atlaidi