Sniegtie pakalpojumi

Neapdzīvojamo telpu noma

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Spēkā ar 2021. gada 1. jūliju

 

Nr.p.k

Pakalpojuma veids

Pkalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

5.1.

Konferenču zāle Kūrmājas prospektā 13, neveicot telpas pārkārtošanu

12,00 stundā

5.2.

Aktu zāle Lielā ielā 14 (200 vietas), ja izmantošanas laiks ir līdz 3 stundām

30,00 stundā

5.3.

Aktu zāle Lielā ielā 14, ja izmantošanas laiks 4 stundas un ilgāk

atlaide 20% apmērā no 5.2. punktā noteiktās maksas

5.5.

Pārējās neapdzīvojamās telpas

 

 

stundā (laika periodā no 01.09.līdz 31.05.)

0,17 par m2

 

stundā (laika periodā no 01.06.līdz 31.08.)

0,13 par m2

 

mēnesī

saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu + 0,04 par m2

5.6.

Telpu noma un dežuranta pakalpojumi (darba dienās pēc plkst. 20:00, brīvdienās un svētku dienās)

5.1.- 5.5.p. norādītā maksa + 4,10 stundā

5.7.

Telpu noma, ja nepieciešams veikt pārkārtošanas darbus

5.1.-5.6. p. norādītā maksa + 15,00 par pasākumu

5.8.

Telpu noma un datortehnikas nomāšana ar interneta pieslēgumu (sniedzot ārpakalpojumu)

5.1.-5.7. p. norādītā maksa + 1,50 datortehnikas vienība stundā

5.9.

Telpu noma un videoprojektora izmantošana (sniedzot ārpakalpojumu)

5.1.-5.8. p. norādītā maksa + 10,00 stundā

5.10.

Automašīnas garāžas noma Mālu ielā

30,00 mēnesī par vienu garāžu

5.11.

Automašīnas garāžas noma Kuršu ielā 20

30,00 mēnesī par vienu garāžu

5.12.

Automašīnas garāžas noma Kr.Valdemāra ielā 4

20,00 mēnesī par vienu garāžu

Saskaņā ar LiepU vadības atļauju, 5.1. -5.7.p. noteiktām maksām var piemērot atlaidi