Valodniecība

Akreditēta doktora studiju programma*

VALODNIECĪBA

(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju programmas apakšvirzieni

 
Studiju maksa
2720 eiro

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi

 

Iegūstamais grāds

Filoloģijas zinātņu doktors valodniecībā (Dr. philol.)

 

Programmas saturs

Doktorantūras studiju pamats ir pētnieciskais darbs: promocijas darba – oriģināla zinātniska pētījuma – izstrāde, kā arī pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskās zinātniskās konferencēs un zinātniskos izdevumos

Akadēmiskie kursi atbilstoši katra doktoranta specializācijai padziļina zināšanas par mūsdienu valodniecības aktuālajiem jautājumiem un izvēlētā apakšvirziena problēmām

Doktorantūras studijās (svešvalodu zinātnes valodā, zinātniskajos darbsemināros, metodoloģiskajos un lingvistiskajos kolokvijos, starptautiskās jauno lingvistu konferences „Via Scientiarum” organizēšanas un rakstu krājuma sagatavošanas procesā) tiek pilnveidota zinātniskā, akadēmiskā un organizatoriskā darba kompetence

 

Uzņemšanas prasības

Iestājpārbaudījumi:

 

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

 

Studiju programmas direktore –  Dr. philol.Ieva Ozola, Dr. asociētā profesore

 

Kontakti

 63407783; 22026079

 ieva.ozola@liepu.lv

 

* Studiju programma tiek īstenota, Liepājas Universitātei sadarbojoties ar Ventspils Augstskolu.

 

Atpakaļ

Kalendārs

Feb
24

18. Baltijas valstu Studentu Dziesmu un deju...

Koncertzāle "Lielais [...]

16:00

Feb
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Mar
01

Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00